/breezy/unstable

To get this branch, use:
bzr branch https://code.breezy-vcs.org/breezy/unstable

« back to all changes in this revision

Viewing changes to po/cs.po

  • Committer: Jelmer Vernooij
  • Date: 2017-05-24 01:39:33 UTC
  • mfrom: (3815.3776.6)
  • Revision ID: jelmer@jelmer.uk-20170524013933-ir4y4tqtrsiz2ka2
New upstream snapshot.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
1
 
# Czech translation for bzr
2
 
# Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3
 
# This file is distributed under the same license as the bzr package.
4
 
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5
 
#
6
 
msgid ""
7
 
msgstr ""
8
 
"Project-Id-Version: bzr\n"
9
 
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10
 
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 11:35+0200\n"
11
 
"PO-Revision-Date: 2012-12-16 20:02+0000\n"
12
 
"Last-Translator: Zbyněk Schwarz <Unknown>\n"
13
 
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14
 
"MIME-Version: 1.0\n"
15
 
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
 
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
 
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18
 
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-12-17 04:30+0000\n"
19
 
"X-Generator: Launchpad (build 16372)\n"
20
 
 
21
 
#: bzrlib/add.py:93
 
1
#: breezy/add.py:93
 
2
#, python-brace-format
22
3
msgid "skipping {0} (larger than {1} of {2} bytes)"
23
 
msgstr "přeskakování {0} (větší než {1} z {2} bajtů)"
 
4
msgstr ""
24
5
 
25
 
#: bzrlib/branch.py:854
 
6
#: breezy/branch.py:872
26
7
msgid "Unstacking"
27
 
msgstr "Odstraňování ze zásobníku"
 
8
msgstr ""
28
9
 
29
 
#: bzrlib/branch.py:2955
 
10
#: breezy/branch.py:3012
30
11
#, python-format
31
12
msgid "Pushed up to revision %d."
32
 
msgstr "Odesláno až na revizi %d"
 
13
msgstr ""
33
14
 
34
 
#: bzrlib/branch.py:2957
 
15
#: breezy/branch.py:3014
35
16
#, python-format
36
17
msgid "%d tag updated."
37
18
msgid_plural "%d tags updated."
38
 
msgstr[0] "aktualizována %d značka."
39
 
msgstr[1] "aktualizovány %d značky."
40
 
msgstr[2] "aktualizováno %d značek."
 
19
msgstr[0] ""
 
20
msgstr[1] ""
41
21
 
42
 
#: bzrlib/branch.py:2960
 
22
#: breezy/branch.py:3017
43
23
msgid "No new revisions or tags to push."
44
 
msgstr "Žádné nové revize nebo značky k odeslání."
 
24
msgstr ""
45
25
 
46
 
#: bzrlib/branch.py:2962
 
26
#: breezy/branch.py:3019
47
27
msgid "No new revisions to push."
48
 
msgstr "Žádné nové revize k odeslání."
 
28
msgstr ""
49
29
 
50
 
#: bzrlib/branch.py:2982
 
30
#: breezy/branch.py:3039
 
31
#, python-brace-format
51
32
msgid "checked branch {0} format {1}"
52
 
msgstr "zkontrolována větev {0} formát {1}"
 
33
msgstr ""
53
34
 
54
 
#: bzrlib/branch.py:2985
 
35
#: breezy/branch.py:3042
55
36
#, python-format
56
37
msgid "found error:%s"
57
 
msgstr "nalezena chyba:%s"
 
38
msgstr ""
58
39
 
59
 
#: bzrlib/builtins.py:251 bzrlib/builtins.py:3045 bzrlib/workingtree.py:323
 
40
#: breezy/builtins.py:251 breezy/builtins.py:3043 breezy/workingtree.py:324
60
41
#, python-format
61
42
msgid "Ignoring files outside view. View is %s"
62
 
msgstr "Ignorování souborů mimo zobrazení. Zobrazení je %s"
 
43
msgstr ""
63
44
 
64
 
#: bzrlib/builtins.py:260
 
45
#: breezy/builtins.py:260
65
46
#, python-format
66
 
msgid "bzr %s --revision takes exactly one revision identifier"
67
 
msgstr "bzr %s --revision přijímá právě jeden identifikátor revize"
 
47
msgid "brz %s --revision takes exactly one revision identifier"
 
48
msgstr ""
68
49
 
69
 
#: bzrlib/builtins.py:315
 
50
#: breezy/builtins.py:315
70
51
msgid "Display status summary."
71
 
msgstr "Zobrazit souhrn stavů."
 
52
msgstr ""
72
53
 
73
 
#: bzrlib/builtins.py:317
 
54
#: breezy/builtins.py:317
74
55
msgid ""
75
56
"This reports on versioned and unknown files, reporting them\n"
76
57
"grouped by state.  Possible states are:"
77
58
msgstr ""
78
 
"Toto zaznamenává neznámé soubory a soubory s verzí, nahlašuje je\n"
79
 
"seřazené podle stavu. Možné stavy jsou:"
80
59
 
81
 
#: bzrlib/builtins.py:320
 
60
#: breezy/builtins.py:320
82
61
msgid ""
83
62
"added\n"
84
63
"    Versioned in the working copy but not in the previous revision."
85
64
msgstr ""
86
 
"přidáno\n"
87
 
"    S verzí v pracovní kopii ale ne v předchozí revizi."
88
65
 
89
 
#: bzrlib/builtins.py:323
 
66
#: breezy/builtins.py:323
90
67
msgid ""
91
68
"removed\n"
92
69
"    Versioned in the previous revision but removed or deleted\n"
93
70
"    in the working copy."
94
71
msgstr ""
95
 
"odstraněno\n"
96
 
"    S verzí v předchozí revizi ale odstraněno nebo smazáno\n"
97
 
"    v pracovní kopii."
98
72
 
99
 
#: bzrlib/builtins.py:327
 
73
#: breezy/builtins.py:327
100
74
msgid ""
101
75
"renamed\n"
102
76
"    Path of this file changed from the previous revision;\n"
103
77
"    the text may also have changed.  This includes files whose\n"
104
78
"    parent directory was renamed."
105
79
msgstr ""
106
 
"přejmenováno\n"
107
 
"    Cesta tohoto souboru byla od předchozí revize změněna;\n"
108
 
"    text se také mohl změnit. To zahrnuje soubory, jejichž\n"
109
 
"    nadřazená složka byla přejmenována."
110
80
 
111
 
#: bzrlib/builtins.py:332
 
81
#: breezy/builtins.py:332
112
82
msgid ""
113
83
"modified\n"
114
84
"    Text has changed since the previous revision."
115
85
msgstr ""
116
 
"změněno\n"
117
 
"    Text se od předchozí revize změnil."
118
86
 
119
 
#: bzrlib/builtins.py:335
 
87
#: breezy/builtins.py:335
120
88
msgid ""
121
89
"kind changed\n"
122
90
"    File kind has been changed (e.g. from file to directory)."
123
91
msgstr ""
124
 
"druh se změnil\n"
125
 
"    Druh souboru byl změněn (např. ze souboru na složku)."
126
92
 
127
 
#: bzrlib/builtins.py:338
 
93
#: breezy/builtins.py:338
128
94
msgid ""
129
95
"unknown\n"
130
96
"    Not versioned and not matching an ignore pattern."
131
97
msgstr ""
132
 
"neznámé\n"
133
 
"    Bez verze a neshoduje se se vzorem ignorování."
134
98
 
135
 
#: bzrlib/builtins.py:341
 
99
#: breezy/builtins.py:341
136
100
msgid ""
137
101
"Additionally for directories, symlinks and files with a changed\n"
138
102
"executable bit, Bazaar indicates their type using a trailing\n"
139
103
"character: '/', '@' or '*' respectively. These decorations can be\n"
140
104
"disabled using the '--no-classify' option."
141
105
msgstr ""
142
 
"Dále Bazaar označuje typ pro adresáře, symbolické odkazy a\n"
143
 
"soubory se změněným bitem spuštění pomocí koncového\n"
144
 
"znaku: '/', '@' nebo '*' v tomto pořadí. Tato označení mohou\n"
145
 
"být zakázána pomocí možnosti '--no-classify'."
146
106
 
147
 
#: bzrlib/builtins.py:346
 
107
#: breezy/builtins.py:346
148
108
msgid ""
149
 
"To see ignored files use 'bzr ignored'.  For details on the\n"
150
 
"changes to file texts, use 'bzr diff'."
 
109
"To see ignored files use 'brz ignored'.  For details on the\n"
 
110
"changes to file texts, use 'brz diff'."
151
111
msgstr ""
152
 
"Pro zobrazení ignorovaných souborů použijte 'bzr ignored'. Pro podrobnosti\n"
153
 
"o změnách provedených v textových souborech použijte 'bzr diff'."
154
112
 
155
 
#: bzrlib/builtins.py:349
 
113
#: breezy/builtins.py:349
156
114
msgid ""
157
115
"Note that --short or -S gives status flags for each item, similar\n"
158
116
"to Subversion's status command. To get output similar to svn -q,\n"
159
 
"use bzr status -SV."
 
117
"use brz status -SV."
160
118
msgstr ""
161
 
"Nezapomeňte, že --short nebo -S vypisuje příznaky stavu pro každou položku,\n"
162
 
"podobně jako příkaz status v Subversion. Abyste dostali výstupq\n"
163
 
"podobný svn -q, použijte bzr status -SV."
164
119
 
165
 
#: bzrlib/builtins.py:353
 
120
#: breezy/builtins.py:353
166
121
msgid ""
167
122
"If no arguments are specified, the status of the entire working\n"
168
123
"directory is shown.  Otherwise, only the status of the specified\n"
169
124
"files or directories is reported.  If a directory is given, status\n"
170
125
"is reported for everything inside that directory."
171
126
msgstr ""
172
 
"Pokud nejsou zadány žádné argumenty, je zobrazen stav\n"
173
 
"celého pracovního adresáře. Jinak je zobrazen stav zadaného\n"
174
 
"souboru či adresáře. Pokud je zadán adresář,\n"
175
 
"je zobrazen stav všeho uvnitř tohoto adresáře."
176
127
 
177
 
#: bzrlib/builtins.py:358
 
128
#: breezy/builtins.py:358
178
129
msgid ""
179
130
"Before merges are committed, the pending merge tip revisions are\n"
180
131
"shown. To see all pending merge revisions, use the -v option.\n"
181
132
"To skip the display of pending merge information altogether, use\n"
182
133
"the no-pending option or specify a file/directory."
183
134
msgstr ""
184
 
"Předtím, než jsou sloučení odevzdána, jsou zobrazeny nevyřízená\n"
185
 
"sloučení vrcholové revize. Pro zobrazení všech nevyřízených revizi použije "
186
 
"volbu -v.\n"
187
 
"Abyste zobrazení informací o sloučení přeskočili úplně, použijte\n"
188
 
"volbu no-pending nebo zadejte soubor/složku."
189
135
 
190
 
#: bzrlib/builtins.py:363
 
136
#: breezy/builtins.py:363
191
137
msgid ""
192
138
"To compare the working directory to a specific revision, pass a\n"
193
139
"single revision to the revision argument."
194
140
msgstr ""
195
 
"Pro porovnání pracovního adresáře na určitou revizi, předejte\n"
196
 
"jednu revizi do argumentu revize."
197
141
 
198
 
#: bzrlib/builtins.py:366
 
142
#: breezy/builtins.py:366
199
143
msgid ""
200
144
"To see which files have changed in a specific revision, or between\n"
201
145
"two revisions, pass a revision range to the revision argument.\n"
202
 
"This will produce the same results as calling 'bzr diff --summarize'."
 
146
"This will produce the same results as calling 'brz diff --summarize'."
203
147
msgstr ""
204
 
"Abyste viděli, které soubory se v určité revizi změnili , nebo mezi\n"
205
 
"dvěma revizemi, předejte rozsah revizí do argumentu revizí.\n"
206
 
"Toto vytvoří stejný výsledek jako volání 'bzr diff --summarize'."
207
148
 
208
 
#: bzrlib/builtins.py:375
 
149
# help of 'short' option of 'status' command
 
150
#: breezy/builtins.py:375
209
151
msgid "Use short status indicators."
210
 
msgstr "Použijt krátké indikátory stavi"
 
152
msgstr ""
211
153
 
212
 
#: bzrlib/builtins.py:377
 
154
# help of 'versioned' option of 'status' command
 
155
#: breezy/builtins.py:377
213
156
msgid "Only show versioned files."
214
 
msgstr "Zobrazit pouze soubory s verzí."
 
157
msgstr ""
215
158
 
216
 
#: bzrlib/builtins.py:379
 
159
# help of 'no-pending' option of 'status' command
 
160
#: breezy/builtins.py:379
217
161
msgid "Don't show pending merges."
218
 
msgstr "Nezobrazovat nevyřízená sloučení."
 
162
msgstr ""
219
163
 
220
 
#: bzrlib/builtins.py:382
 
164
# help of 'no-classify' option of 'status' command
 
165
#: breezy/builtins.py:382
221
166
msgid "Do not mark object type using indicator."
222
 
msgstr "Neoznačovat typ objektu pomocí indikátoru."
223
 
 
224
 
#: bzrlib/builtins.py:397
225
 
msgid "bzr status --revision takes exactly one or two revision specifiers"
226
 
msgstr ""
227
 
"bzr status --revision přijímá právě jeden nebo dva specifikátory revize"
228
 
 
229
 
#: bzrlib/builtins.py:441 bzrlib/builtins.py:5230
 
167
msgstr ""
 
168
 
 
169
#: breezy/builtins.py:397
 
170
msgid "brz status --revision takes exactly one or two revision specifiers"
 
171
msgstr ""
 
172
 
 
173
#: breezy/builtins.py:441 breezy/builtins.py:5229
230
174
msgid "You can only supply one of revision_id or --revision"
231
 
msgstr "Můžete zadat pouze jednu z revision_id nebo --revision"
 
175
msgstr ""
232
176
 
233
 
#: bzrlib/builtins.py:444 bzrlib/builtins.py:5232
 
177
#: breezy/builtins.py:444 breezy/builtins.py:5231
234
178
msgid "You must supply either --revision or a revision_id"
235
 
msgstr "Musíte zadat buď --revision nebo revision_id"
 
179
msgstr ""
236
180
 
237
 
#: bzrlib/builtins.py:451
 
181
#: breezy/builtins.py:451
238
182
#, python-format
239
183
msgid "Repository %r does not support access to raw revision texts"
240
 
msgstr "Úložiště %r nepodporuje přístup k vlastním textům revizí"
 
184
msgstr ""
241
185
 
242
 
#: bzrlib/builtins.py:462
 
186
#: breezy/builtins.py:462
 
187
#, python-brace-format
243
188
msgid "The repository {0} contains no revision {1}."
244
 
msgstr "Úložiště {0} neobsahuje revizi {1}."
 
189
msgstr ""
245
190
 
246
 
#: bzrlib/builtins.py:469
 
191
#: breezy/builtins.py:469
247
192
msgid "You cannot specify a NULL revision."
248
 
msgstr "Nemůžete zadat nulovou revizi."
 
193
msgstr ""
249
194
 
250
 
#: bzrlib/builtins.py:561
 
195
#: breezy/builtins.py:561
251
196
msgid "Remove the working tree from a given branch/checkout."
252
 
msgstr "Odstranit pracovní strom ze zadané větve/získání."
 
197
msgstr ""
253
198
 
254
 
#: bzrlib/builtins.py:563
 
199
#: breezy/builtins.py:563
255
200
msgid ""
256
201
"Since a lightweight checkout is little more than a working tree\n"
257
202
"this will refuse to run against one."
258
203
msgstr ""
259
 
"Protože odlehčené získání je trošku více než pracovní strom\n"
260
 
"toto odmítne být v nějakém spuštěno."
261
 
 
262
 
#: bzrlib/builtins.py:566
263
 
msgid "To re-create the working tree, use \"bzr checkout\"."
264
 
msgstr "Pro znovuvytvoření pracovního stromu použijte \"bzr checkout\"."
265
 
 
266
 
#: bzrlib/builtins.py:572
267
 
msgid ""
268
 
"Remove the working tree even if it has uncommitted or shelved changes."
269
 
msgstr ""
270
 
"Odstranit pracovní strom i když má neodevzdané nebo uskladněné změny."
271
 
 
272
 
#: bzrlib/builtins.py:586
 
204
 
 
205
#: breezy/builtins.py:566
 
206
msgid "To re-create the working tree, use \"brz checkout\"."
 
207
msgstr ""
 
208
 
 
209
# help of 'force' option of 'remove-tree' command
 
210
#: breezy/builtins.py:572
 
211
msgid "Remove the working tree even if it has uncommitted or shelved changes."
 
212
msgstr ""
 
213
 
 
214
#: breezy/builtins.py:586
273
215
msgid "No working tree to remove"
274
 
msgstr "Žádný pracovní strom k odstranění"
 
216
msgstr ""
275
217
 
276
 
#: bzrlib/builtins.py:588
 
218
#: breezy/builtins.py:588
277
219
msgid "You cannot remove the working tree of a remote path"
278
 
msgstr "Nemůžete odtranit pracovní strom ze vzdálené cesty"
 
220
msgstr ""
279
221
 
280
 
#: bzrlib/builtins.py:597
 
222
#: breezy/builtins.py:597
281
223
msgid "You cannot remove the working tree from a lightweight checkout"
282
 
msgstr "Nemůžete odstranit pracovní strom z odlehčeného získání"
 
224
msgstr ""
283
225
 
284
 
#: bzrlib/builtins.py:637
 
226
#: breezy/builtins.py:637
285
227
msgid ""
286
 
"The tree does not appear to be corrupt. You probably want \"bzr revert\" "
 
228
"The tree does not appear to be corrupt. You probably want \"brz revert\" "
287
229
"instead. Use \"--force\" if you are sure you want to reset the working tree."
288
230
msgstr ""
289
 
"Strom se nezdá být poškozen. Pravděpodobně chcete použít \"bzr revert\" "
290
 
"místo toho. Pokud chcete pracovní strom resetovat předejte \"--force\"."
291
231
 
292
 
#: bzrlib/builtins.py:648
 
232
#: breezy/builtins.py:648
293
233
msgid ""
294
234
", the header appears corrupt, try passing -r -1 to set the state to the last "
295
235
"commit"
296
236
msgstr ""
297
 
", hlavička se zdá být poškozena, zkuste předat -r -1 pro nastavení stavu na "
298
 
"poslední odevzdání"
299
237
 
300
 
#: bzrlib/builtins.py:652
 
238
#: breezy/builtins.py:652
 
239
#, python-brace-format
301
240
msgid "failed to reset the tree state{0}"
302
 
msgstr "nelze resetovat stav stromu{0}"
 
241
msgstr ""
303
242
 
304
 
#: bzrlib/builtins.py:656
 
243
#: breezy/builtins.py:656
305
244
msgid "Show current revision number."
306
 
msgstr "Zobrazit číslo současné revize."
 
245
msgstr ""
307
246
 
308
 
#: bzrlib/builtins.py:658
 
247
#: breezy/builtins.py:658
309
248
msgid "This is equal to the number of revisions on this branch."
310
 
msgstr "Toto se rovná počtu revizí v této větvi."
 
249
msgstr ""
311
250
 
312
 
#: bzrlib/builtins.py:671
 
251
#: breezy/builtins.py:671
313
252
msgid "--tree and --revision can not be used together"
314
 
msgstr "--tree a --revision nelze použít dohromady"
315
 
 
316
 
#: bzrlib/builtins.py:688 bzrlib/builtins.py:5986
317
 
msgid "Tags can only be placed on a single revision, not on a range"
318
 
msgstr "Značky mohou být umístěny pouze na jednu revizi, ne na rozsah"
319
 
 
320
 
#: bzrlib/builtins.py:712
 
253
msgstr ""
 
254
 
 
255
#: breezy/builtins.py:688
 
256
msgid "Revision numbers only make sense for single revisions, not ranges"
 
257
msgstr ""
 
258
 
 
259
# help of 'tree' option of 'revno' command
 
260
#: breezy/builtins.py:712
321
261
msgid "Show revno of working tree."
322
 
msgstr "Zobrazit číslo revize pracovního stromu."
 
262
msgstr ""
323
263
 
324
 
#: bzrlib/builtins.py:760
 
264
#: breezy/builtins.py:760
325
265
msgid "Add specified files or directories."
326
 
msgstr "Přidat určené soubory nebo adresáře."
 
266
msgstr ""
327
267
 
328
 
#: bzrlib/builtins.py:762
 
268
#: breezy/builtins.py:762
329
269
msgid ""
330
270
"In non-recursive mode, all the named items are added, regardless\n"
331
271
"of whether they were previously ignored.  A warning is given if\n"
332
272
"any of the named files are already versioned."
333
273
msgstr ""
334
 
"V nerekurzivním režimu budou přidány všechny pojmenované položky, bez\n"
335
 
"ohledu na to, zdali byli předtím ignorovány. Pokud je kterýkoli pojmenovaný\n"
336
 
"soubory již s verzí, budete varováni."
337
274
 
338
 
#: bzrlib/builtins.py:766
 
275
#: breezy/builtins.py:766
339
276
msgid ""
340
277
"In recursive mode (the default), files are treated the same way\n"
341
278
"but the behaviour for directories is different.  Directories that\n"
345
282
"are added.  This search proceeds recursively into versioned\n"
346
283
"directories.  If no names are given '.' is assumed."
347
284
msgstr ""
348
 
"V rekurzivním režimu (výchozí), je se soubory zacházeno stejným\n"
349
 
"způsobem, ale pro adresáře je chování jiné. O adresářích, které\n"
350
 
"jsou již s verzí nebudete varováni. Všechny adresáře,\n"
351
 
"ať už jsou s verzi, nebo bez, jsou prohledány pro soubory nebo\n"
352
 
"podadresáře, které nejsou ani s verzí, ani ignorovány a tyto\n"
353
 
"jsou přidány. Toto hledání pokračuje rekurzivně do adresářů\n"
354
 
"s verzí. Pokud nejsou zadány žádné názvy, předpokládá se '.'"
355
285
 
356
 
#: bzrlib/builtins.py:774
 
286
#: breezy/builtins.py:774
357
287
msgid ""
358
288
"A warning will be printed when nested trees are encountered,\n"
359
289
"unless they are explicitly ignored."
360
290
msgstr ""
361
 
"Bude vypsáno varování, když budou zjištěny vnořené stromy,\n"
362
 
"pokud nejsou výslovně ignorovány."
363
291
 
364
 
#: bzrlib/builtins.py:777
 
292
#: breezy/builtins.py:777
365
293
msgid ""
366
 
"Therefore simply saying 'bzr add' will version all files that\n"
 
294
"Therefore simply saying 'brz add' will version all files that\n"
367
295
"are currently unknown."
368
296
msgstr ""
369
 
"Proto jednoduchým zadáním 'bzr add' opatří verzí všechny soubory, které\n"
370
 
"jsou v současnosti neznámé."
371
297
 
372
 
#: bzrlib/builtins.py:780
 
298
#: breezy/builtins.py:780
373
299
msgid ""
374
300
"Adding a file whose parent directory is not versioned will\n"
375
301
"implicitly add the parent, and so on up to the root. This means\n"
376
302
"you should never need to explicitly add a directory, they'll just\n"
377
303
"get added when you add a file in the directory."
378
304
msgstr ""
379
 
"Přidáním souboru, jehož nadřazený adresář je bez verze implicitně\n"
380
 
"přidá i nadřazeného atd. až do kořene. To znamená,\n"
381
 
"že byste nikdy neměli potřebovat explicitně přidat adresář, ty budou\n"
382
 
"přidány, když přidáte soubor v tomto adresáři.."
383
305
 
384
 
#: bzrlib/builtins.py:785
 
306
#: breezy/builtins.py:785
385
307
msgid ""
386
308
"--dry-run will show which files would be added, but not actually\n"
387
309
"add them."
388
310
msgstr ""
389
 
"--dry-run zobrazí které soubory budou přidány,ale ve skutečnosti\n"
390
 
"je nepřidá."
391
311
 
392
 
#: bzrlib/builtins.py:788
 
312
#: breezy/builtins.py:788
393
313
msgid ""
394
314
"--file-ids-from will try to use the file ids from the supplied path.\n"
395
315
"It looks up ids trying to find a matching parent directory with the\n"
399
319
"adds as a conflict). It is also useful when merging another project\n"
400
320
"into a subdirectory of this one."
401
321
msgstr ""
402
 
"--file-ids-from se pokusí použít id souborů ze zadané cesty.\n"
403
 
"Vyhledává id snažíc se najít shodující se nadřazený adresář se\n"
404
 
"stejným názvem a pak čistě podle cesty. Tato volba je potřeba málokdy\n"
405
 
"ale může být užitečná při přidávání stejného logického souboru do dvou\n"
406
 
"větví, které budou později sloučeny (bez toho, aniž by z obou různých\n"
407
 
"přidání vzešel konflikt). Může být také užitečná při slučování jiného "
408
 
"projektu\n"
409
 
"do podadresáře tohoto."
410
322
 
411
 
#: bzrlib/builtins.py:796
 
323
#: breezy/builtins.py:796
412
324
msgid ""
413
325
"Any files matching patterns in the ignore list will not be added\n"
414
326
"unless they are explicitly mentioned."
415
327
msgstr ""
416
 
"Všechny soubory shodující se se seznamem ignorování nebudou přidány\n"
417
 
"pokud nejsou výslovně zmíněny."
418
328
 
419
 
#: bzrlib/builtins.py:799
 
329
#: breezy/builtins.py:799
420
330
msgid ""
421
331
"In recursive mode, files larger than the configuration option \n"
422
332
"add.maximum_file_size will be skipped. Named items are never skipped due\n"
423
333
"to file size."
424
334
msgstr ""
425
 
"V rekurzivním režimu soubory větší než volba nastavení \n"
426
 
"add.maximum_file_size budou přeskočeny. Pojmenované položky nejsou nikdy\n"
427
 
"přeskočeny kvůli velikosti"
428
335
 
429
 
#: bzrlib/builtins.py:806
 
336
# help of 'no-recurse' option of 'add' command
 
337
#: breezy/builtins.py:806
430
338
msgid "Don't recursively add the contents of directories."
431
 
msgstr "Nepřidávat obsah adresářů rekurzivně."
 
339
msgstr ""
432
340
 
433
 
#: bzrlib/builtins.py:813
 
341
# help of 'file-ids-from' option of 'add' command
 
342
#: breezy/builtins.py:813
434
343
msgid "Lookup file ids from this tree."
435
 
msgstr "Vyhledat id v tomto stromu"
 
344
msgstr ""
436
345
 
437
 
#: bzrlib/builtins.py:849
 
346
#: breezy/builtins.py:849
 
347
#, python-brace-format
438
348
msgid "ignored {0} matching \"{1}\"\n"
439
 
msgstr "{0} ignorováno, shoda s \"{1}\"\n"
 
349
msgstr ""
440
350
 
441
 
#: bzrlib/builtins.py:854
 
351
#: breezy/builtins.py:854
442
352
msgid "Create a new versioned directory."
443
 
msgstr "Vytvořit nový adresář s verzí."
 
353
msgstr ""
444
354
 
445
 
#: bzrlib/builtins.py:856
 
355
#: breezy/builtins.py:856
446
356
msgid "This is equivalent to creating the directory and then adding it."
447
 
msgstr "Toto se rovná vytvoření a přidání adresáře."
 
357
msgstr ""
448
358
 
449
 
#: bzrlib/builtins.py:863
 
359
# help of 'parents' option of 'mkdir' command
 
360
#: breezy/builtins.py:863
450
361
msgid "No error if existing, make parent directories as needed."
451
362
msgstr ""
452
 
"Žádná chyba pokud existuje, vytvořit nadřazené adresáře, jak je potřeba."
453
363
 
454
 
#: bzrlib/builtins.py:897
 
364
#: breezy/builtins.py:897
455
365
#, python-format
456
366
msgid "added %s\n"
457
 
msgstr "přidáno %s\n"
 
367
msgstr ""
458
368
 
459
 
#: bzrlib/builtins.py:939
 
369
#: breezy/builtins.py:939
460
370
#, python-format
461
371
msgid "invalid kind %r specified"
462
 
msgstr "zadán neplatný druh %r"
 
372
msgstr ""
463
373
 
464
 
#: bzrlib/builtins.py:976
 
374
#: breezy/builtins.py:976
465
375
msgid "Move or rename a file."
466
 
msgstr "Přesunout nebo přejmnovat soubor."
467
 
 
468
 
#: bzrlib/builtins.py:978
469
 
msgid "    bzr mv SOURCE... DESTINATION"
470
 
msgstr "    bzr mv ZDROJ... CÍL"
471
 
 
472
 
#: bzrlib/builtins.py:980
 
376
msgstr ""
 
377
 
 
378
#: breezy/builtins.py:978
 
379
msgid "    brz mv SOURCE... DESTINATION"
 
380
msgstr ""
 
381
 
 
382
#: breezy/builtins.py:980
473
383
msgid ""
474
384
"If the last argument is a versioned directory, all the other names\n"
475
385
"are moved into it.  Otherwise, there must be exactly two arguments\n"
476
386
"and the file is changed to a new name."
477
387
msgstr ""
478
 
"Pokud poslední argument je adresář s verzí, všechny ostatní názvy\n"
479
 
"jsou do něho přesunuty. Jinak musí být zadány právě dva argumenty\n"
480
 
"a soubor je přeměněn na nový název."
481
388
 
482
 
#: bzrlib/builtins.py:984
 
389
#: breezy/builtins.py:984
483
390
msgid ""
484
391
"If OLDNAME does not exist on the filesystem but is versioned and\n"
485
392
"NEWNAME does exist on the filesystem but is not versioned, mv\n"
487
394
"its internal inventory to reflect that change.\n"
488
395
"The same is valid when moving many SOURCE files to a DESTINATION."
489
396
msgstr ""
490
 
"Pokud STARÝNÁZEV v souborovém systému neexistuje, ale je s verzi a\n"
491
 
"NOVÝNÁZEV ano, ale bez verze, mv předpokládá, že soubor byl ručně\n"
492
 
"přesunut a pouze aktualizuje svůj vnitřní inventář, aby tuto změnu odrážel.\n"
493
 
"To stejné platí při přesunu mnoha ZDROJOVÝCH souborů do CÍLE."
494
397
 
495
 
#: bzrlib/builtins.py:990
 
398
#: breezy/builtins.py:990
496
399
msgid "Files cannot be moved between branches."
497
 
msgstr "Soubory nemohou být přesouvány mezi větvemi."
 
400
msgstr ""
498
401
 
499
 
#: bzrlib/builtins.py:997
 
402
# help of 'after' option of 'mv' command
 
403
#: breezy/builtins.py:997
500
404
msgid ""
501
 
"Move only the bzr identifier of the file, because the file has already been "
 
405
"Move only the brz identifier of the file, because the file has already been "
502
406
"moved."
503
407
msgstr ""
504
 
"Přesunout pouze bzr identifikátor souboru, protože soubor již byl přesunut."
505
408
 
506
 
#: bzrlib/builtins.py:999
 
409
# help of 'auto' option of 'mv' command
 
410
#: breezy/builtins.py:999
507
411
msgid "Automatically guess renames."
508
 
msgstr "Automaticky hádat přejmenování."
 
412
msgstr ""
509
413
 
510
 
#: bzrlib/builtins.py:1000
 
414
# help of 'dry-run' option of 'mv' command
 
415
#: breezy/builtins.py:1000
511
416
msgid "Avoid making changes when guessing renames."
512
 
msgstr "Vyhnout se provádění změn při hádání přejmenování."
 
417
msgstr ""
513
418
 
514
 
#: bzrlib/builtins.py:1009
 
419
#: breezy/builtins.py:1009
515
420
msgid "--dry-run requires --auto."
516
 
msgstr "--dry-run vyžaduje --auto."
 
421
msgstr ""
517
422
 
518
 
#: bzrlib/builtins.py:1013
 
423
#: breezy/builtins.py:1013
519
424
msgid "missing file argument"
520
 
msgstr "chybí souborový argument"
 
425
msgstr ""
521
426
 
522
 
#: bzrlib/builtins.py:1017
 
427
#: breezy/builtins.py:1017
523
428
msgid "can not move root of branch"
524
 
msgstr "nelze přesunout kořen větve"
 
429
msgstr ""
525
430
 
526
 
#: bzrlib/builtins.py:1023
 
431
#: breezy/builtins.py:1023
527
432
msgid "Only one path may be specified to --auto."
528
 
msgstr "Pro --auto může být zadána pouze jedna cesta."
 
433
msgstr ""
529
434
 
530
 
#: bzrlib/builtins.py:1026
 
435
#: breezy/builtins.py:1026
531
436
msgid "--after cannot be specified with --auto."
532
 
msgstr "--after nemůže být určeno pomocí --auto."
 
437
msgstr ""
533
438
 
534
 
#: bzrlib/builtins.py:1062
 
439
#: breezy/builtins.py:1062
535
440
msgid "to mv multiple files the destination must be a versioned directory"
536
 
msgstr "pro přesun mnoha souborů musí být cíl adresář s verzí"
 
441
msgstr ""
537
442
 
538
 
#: bzrlib/builtins.py:1114
 
443
#: breezy/builtins.py:1114
539
444
msgid "Turn this branch into a mirror of another branch."
540
 
msgstr "Přeměnit tuto větvi do odrazu jiné větve"
 
445
msgstr ""
541
446
 
542
 
#: bzrlib/builtins.py:1116
 
447
#: breezy/builtins.py:1116
543
448
msgid ""
544
449
"By default, this command only works on branches that have not diverged.\n"
545
450
"Branches are considered diverged if the destination branch's most recent \n"
546
451
"commit is one that has not been merged (directly or indirectly) into the \n"
547
452
"parent."
548
453
msgstr ""
549
 
"Standardně tento příkaz funguje ve větvích, které se neliší.\n"
550
 
"Větve jsou považovány za odlišné, pokud nejnovější odevzdání \n"
551
 
"cílové větve je to, které nebylo sloučeno (přímo či nepřímo) do \n"
552
 
"nadřazené."
553
454
 
554
 
#: bzrlib/builtins.py:1121
 
455
#: breezy/builtins.py:1121
555
456
msgid ""
556
 
"If branches have diverged, you can use 'bzr merge' to integrate the changes\n"
 
457
"If branches have diverged, you can use 'brz merge' to integrate the changes\n"
557
458
"from one into the other.  Once one branch has merged, the other should\n"
558
459
"be able to pull it again."
559
460
msgstr ""
560
 
"Pokud jsou větve odlišné, můžete použít 'bzr merge' pro včlenění změn\n"
561
 
"z jedné do druhé. Jakmile je jedna větev sloučena, druhá by měla\n"
562
 
"být schopna ji znovu stáhnout."
563
461
 
564
 
#: bzrlib/builtins.py:1125
 
462
#: breezy/builtins.py:1125
565
463
msgid ""
566
464
"If you want to replace your local changes and just want your branch to\n"
567
465
"match the remote one, use pull --overwrite. This will work even if the two\n"
568
466
"branches have diverged."
569
467
msgstr ""
570
 
"Pokud chcete nahradit Vše místní změny a aby Vaše větev\n"
571
 
"odpovídala vzdálené větvi, použijte pull --overwrite. Toto bude fungovat\n"
572
 
"i když se větve liší."
573
468
 
574
 
#: bzrlib/builtins.py:1129
 
469
#: breezy/builtins.py:1129
575
470
msgid ""
576
471
"If there is no default location set, the first pull will set it (use\n"
577
472
"--no-remember to avoid setting it). After that, you can omit the\n"
578
473
"location to use the default.  To change the default, use --remember. The\n"
579
474
"value will only be saved if the remote location can be accessed."
580
475
msgstr ""
581
 
"Pokud není nastaveno žádné výchozí umístění, první stáhnutí tak učiní\n"
582
 
"(použijte --no-remember abyste tomu předešli). Poté můžete umístění\n"
583
 
"vynechat pro použití výchozího. Pro jeho změnu použijte --remember.\n"
584
 
"Hodnota bude uložena pouze když je vzdálené prostředí dostupné."
585
476
 
586
 
#: bzrlib/builtins.py:1134
 
477
#: breezy/builtins.py:1134
587
478
msgid ""
588
479
"The --verbose option will display the revisions pulled using the log_format\n"
589
480
"configuration option. You can use a different format by overriding it with\n"
590
481
"-Olog_format=<other_format>."
591
482
msgstr ""
592
 
"Volba --verbose zobrazí stahované revize pomocí volby nastavení log_format\n"
593
 
"Můžete použít jiný formáty tím, že tento potlačíte pomocí\n"
594
 
"-Olog_format=<jiný_formát>."
595
483
 
596
 
#: bzrlib/builtins.py:1138
 
484
#: breezy/builtins.py:1138
597
485
msgid ""
598
486
"Note: The location can be specified either in the form of a branch,\n"
599
487
"or in the form of a path to a file containing a merge directive generated\n"
600
 
"with bzr send."
 
488
"with brz send."
601
489
msgstr ""
602
 
"Poznámka: Umístění může být zadáno buď ve formě větve,\n"
603
 
"nebo cesty k souboru obsahující příkaz ke sloučení vytvořený\n"
604
 
"pomocí bzr send."
605
490
 
606
 
#: bzrlib/builtins.py:1146
 
491
# help of 'verbose' option of 'pull' command
 
492
#: breezy/builtins.py:1146
607
493
msgid "Show logs of pulled revisions."
608
 
msgstr "Zobrazit záznam stažených revizí."
 
494
msgstr ""
609
495
 
610
 
#: bzrlib/builtins.py:1148
 
496
# help of 'directory' option of 'pull' command
 
497
#: breezy/builtins.py:1148
611
498
msgid ""
612
499
"Branch to pull into, rather than the one containing the working directory."
613
 
msgstr "Větev, do které stáhnout raději, než ta obsahující pracovní adresář."
 
500
msgstr ""
614
501
 
615
 
#: bzrlib/builtins.py:1151
 
502
# help of 'local' option of 'pull' command
 
503
#: breezy/builtins.py:1151
616
504
msgid ""
617
505
"Perform a local pull in a bound branch.  Local pulls are not applied to the "
618
506
"master branch."
619
507
msgstr ""
620
 
"Provést místní stažení do vázané větve. Místní stažení nejsou použita na "
621
 
"hlavní větev."
622
 
 
623
 
#: bzrlib/builtins.py:1189
624
 
msgid "Need working tree for --show-base."
625
 
msgstr "Pro --show-base je potřeba pracovní strom."
626
 
 
627
 
#: bzrlib/builtins.py:1205
 
508
 
 
509
#: breezy/builtins.py:1188
 
510
msgid "No working tree, ignoring --show-base"
 
511
msgstr ""
 
512
 
 
513
#: breezy/builtins.py:1204
628
514
msgid "No pull location known or specified."
629
 
msgstr "Umístění pro stažení není známo či zadáno."
 
515
msgstr ""
630
516
 
631
 
#: bzrlib/builtins.py:1211
 
517
#: breezy/builtins.py:1210
632
518
#, python-format
633
519
msgid "Using saved parent location: %s\n"
634
 
msgstr "Používání uloženého umístění nadřazené: %s\n"
 
520
msgstr ""
635
521
 
636
 
#: bzrlib/builtins.py:1218 bzrlib/builtins.py:4425
 
522
#: breezy/builtins.py:1217 breezy/builtins.py:4423
637
523
msgid "Cannot use -r with merge directives or bundles"
638
 
msgstr "Nelze použít -r s příkazy sloučení nebo svazky"
 
524
msgstr ""
639
525
 
640
 
#: bzrlib/builtins.py:1261
 
526
#: breezy/builtins.py:1260
641
527
msgid "Update a mirror of this branch."
642
 
msgstr "Aktualizovat zrcadlo této větve."
 
528
msgstr ""
643
529
 
644
 
#: bzrlib/builtins.py:1263
 
530
#: breezy/builtins.py:1262
645
531
msgid ""
646
532
"The target branch will not have its working tree populated because this\n"
647
533
"is both expensive, and is not supported on remote file systems."
648
534
msgstr ""
649
 
"Cílová větev nebude mít svůj pracovní strom vyplněn, protože je to\n"
650
 
"jak náročné, tak to není podporováno na vzdálených souborových systémech."
651
535
 
652
 
#: bzrlib/builtins.py:1266
 
536
#: breezy/builtins.py:1265
653
537
msgid ""
654
538
"Some smart servers or protocols *may* put the working tree in place in\n"
655
539
"the future."
656
540
msgstr ""
657
 
"Některé chytré servery nebo protokoly *mohou* v budoucnu\n"
658
 
"pracovní strom umístit."
659
541
 
660
 
#: bzrlib/builtins.py:1269
 
542
#: breezy/builtins.py:1268
661
543
msgid ""
662
544
"This command only works on branches that have not diverged.  Branches are\n"
663
545
"considered diverged if the destination branch's most recent commit is one\n"
664
546
"that has not been merged (directly or indirectly) by the source branch."
665
547
msgstr ""
666
 
"Tento příkaz funguje pouze ve větvích, které se neliší.  Větve jsou\n"
667
 
"považovány za odlišné, pokud nejnovější odevzdání cílové větve je to,\n"
668
 
"které nebylo sloučeno (přímo či nepřímo) zdrojovou větví."
669
548
 
670
 
#: bzrlib/builtins.py:1273
 
549
#: breezy/builtins.py:1272
671
550
msgid ""
672
 
"If branches have diverged, you can use 'bzr push --overwrite' to replace\n"
 
551
"If branches have diverged, you can use 'brz push --overwrite' to replace\n"
673
552
"the other branch completely, discarding its unmerged changes."
674
553
msgstr ""
675
 
"Pokud se větve liší, můžete použít 'bzr push --overwrite' pro úplné\n"
676
 
"nahrazení druhé větve, čímž zahodíte její nesloučené změny."
677
554
 
678
 
#: bzrlib/builtins.py:1276
 
555
#: breezy/builtins.py:1275
679
556
msgid ""
680
557
"If you want to ensure you have the different changes in the other branch,\n"
681
 
"do a merge (see bzr help merge) from the other branch, and commit that.\n"
 
558
"do a merge (see brz help merge) from the other branch, and commit that.\n"
682
559
"After that you will be able to do a push without '--overwrite'."
683
560
msgstr ""
684
 
"Pokud chcete zajistit, že máte různé změny v druhé větvi,\n"
685
 
"proveďte sloučení (viz bzr help merge) z druh větvě a to odevzdejte.\n"
686
 
"Poté budete moci provést odeslání bez '--overwrite'."
687
561
 
688
 
#: bzrlib/builtins.py:1280
 
562
#: breezy/builtins.py:1279
689
563
msgid ""
690
564
"If there is no default push location set, the first push will set it (use\n"
691
565
"--no-remember to avoid setting it).  After that, you can omit the\n"
692
566
"location to use the default.  To change the default, use --remember. The\n"
693
567
"value will only be saved if the remote location can be accessed."
694
568
msgstr ""
695
 
"Pokud není nastaveno žádné výchozí umístění odeslání, první stáhnutí tak "
696
 
"učiní\n"
697
 
"(použijte --no-remember abyste tomu předešli). Poté můžete umístění\n"
698
 
"vynechat pro použití výchozího. Pro jeho změnu použijte --remember.\n"
699
 
"Hodnota bude uložena pouze když je vzdálené prostředí dostupné."
700
569
 
701
 
#: bzrlib/builtins.py:1285
 
570
#: breezy/builtins.py:1284
702
571
msgid ""
703
572
"The --verbose option will display the revisions pushed using the log_format\n"
704
573
"configuration option. You can use a different format by overriding it with\n"
705
574
"-Olog_format=<other_format>."
706
575
msgstr ""
707
 
"Volba --verbose zobrazí odesílané revize pomocí volby nastavení log_format\n"
708
 
"Můžete použít jiný formáty tím, že tento potlačíte pomocí\n"
709
 
"-Olog_format=<jiný_formát>."
710
576
 
711
 
#: bzrlib/builtins.py:1296 bzrlib/foreign.py:272
 
577
# help of 'directory' option of 'dpush' command
 
578
# help of 'directory' option of 'push' command
 
579
#: breezy/builtins.py:1295 breezy/foreign.py:272
712
580
msgid ""
713
581
"Branch to push from, rather than the one containing the working directory."
714
 
msgstr "Větev z které odesílat, raději než ta obsahující pracovní adresář."
 
582
msgstr ""
715
583
 
716
 
#: bzrlib/builtins.py:1299
 
584
# help of 'use-existing-dir' option of 'push' command
 
585
#: breezy/builtins.py:1298
717
586
msgid ""
718
587
"By default push will fail if the target directory exists, but does not "
719
588
"already have a control directory.  This flag will allow push to proceed."
720
589
msgstr ""
721
 
"Standardně odesílání selže, pokud cílový adresář existuje, ale nemá "
722
 
"kontrolní adresář. Tento příznak povolí odesílání pokračovat."
723
590
 
724
 
#: bzrlib/builtins.py:1304
 
591
# help of 'stacked' option of 'push' command
 
592
#: breezy/builtins.py:1303
725
593
msgid ""
726
594
"Create a stacked branch that references the public location of the parent "
727
595
"branch."
728
596
msgstr ""
729
 
"Vytvoří skládanou větev, která má odkazy na veřejná umístění nadřazené větve."
730
597
 
731
 
#: bzrlib/builtins.py:1307
 
598
# help of 'stacked-on' option of 'push' command
 
599
#: breezy/builtins.py:1306
732
600
msgid ""
733
601
"Create a stacked branch that refers to another branch for the commit "
734
602
"history. Only the work not present in the referenced branch is included in "
735
603
"the branch created."
736
604
msgstr ""
737
 
"Vytvořit skládanou větev, která odkazuje na jinou větev pro historii "
738
 
"odevzdávání. Pouze ta práce, která není přítomna v odkazované větvi, je "
739
 
"zahrnuta ve vytvořené větvi."
740
605
 
741
 
#: bzrlib/builtins.py:1312 bzrlib/foreign.py:279
 
606
# help of 'strict' option of 'dpush' command
 
607
# help of 'strict' option of 'push' command
 
608
#: breezy/builtins.py:1311 breezy/foreign.py:279
742
609
msgid ""
743
610
"Refuse to push if there are uncommitted changes in the working tree, --no-"
744
611
"strict disables the check."
745
612
msgstr ""
746
 
"Zamítnou odesílání, pokud jsou v pracovním stromu neodevzdané větve, --no-"
747
 
"strict tuto kontrolu zakáže."
748
613
 
749
 
#: bzrlib/builtins.py:1315
 
614
# help of 'no-tree' option of 'push' command
 
615
#: breezy/builtins.py:1314
750
616
msgid "Don't populate the working tree, even for protocols that support it."
751
 
msgstr "Nevyplňovat pracovní strom i pro protokoly, které to podporují."
 
617
msgstr ""
752
618
 
753
 
#: bzrlib/builtins.py:1318
 
619
# help of 'overwrite-tags' option of 'pull' command
 
620
# help of 'overwrite-tags' option of 'push' command
 
621
#: breezy/builtins.py:1317
754
622
msgid "Overwrite tags only."
755
 
msgstr "Přepsat pouze značky."
 
623
msgstr ""
756
624
 
757
 
#: bzrlib/builtins.py:1369
 
625
#: breezy/builtins.py:1368
758
626
msgid "Could not determine branch to refer to."
759
 
msgstr "Nelze zjistit větev, na kterou odkazovat."
 
627
msgstr ""
760
628
 
761
 
#: bzrlib/builtins.py:1378
 
629
#: breezy/builtins.py:1377
762
630
#, python-format
763
631
msgid ""
764
632
"No push location known or specified. To push to the parent branch (at %s), "
765
 
"use 'bzr push :parent'."
 
633
"use 'brz push :parent'."
766
634
msgstr ""
767
 
"Umístění pro odeslání není známo či zadáno. Pro odeslání do nadřazené větve "
768
 
"( %s) použijte 'bzr push :parent'."
769
635
 
770
 
#: bzrlib/builtins.py:1384 bzrlib/foreign.py:306
 
636
#: breezy/builtins.py:1383 breezy/foreign.py:306
771
637
msgid "No push location known or specified."
772
 
msgstr "Umístění pro odeslání není známo či zadáno."
 
638
msgstr ""
773
639
 
774
 
#: bzrlib/builtins.py:1388
 
640
#: breezy/builtins.py:1387
775
641
#, python-format
776
642
msgid "Using saved push location: %s"
777
 
msgstr "Použito uložené umístění odeslání: %s"
 
643
msgstr ""
778
644
 
779
 
#: bzrlib/builtins.py:1398
 
645
#: breezy/builtins.py:1397
780
646
msgid "Create a new branch that is a copy of an existing branch."
781
 
msgstr "Vytvořit novou větev, která j kopie existující."
 
647
msgstr ""
782
648
 
783
 
#: bzrlib/builtins.py:1400
 
649
#: breezy/builtins.py:1399
784
650
msgid ""
785
651
"If the TO_LOCATION is omitted, the last component of the FROM_LOCATION will\n"
786
 
"be used.  In other words, \"branch ../foo/bar\" will attempt to create "
787
 
"./bar.\n"
 
652
"be used.  In other words, \"branch ../foo/bar\" will attempt to create ./"
 
653
"bar.\n"
788
654
"If the FROM_LOCATION has no / or path separator embedded, the TO_LOCATION\n"
789
655
"is derived from the FROM_LOCATION by stripping a leading scheme or drive\n"
790
656
"identifier, if any. For example, \"branch lp:foo-bar\" will attempt to\n"
791
657
"create ./foo-bar."
792
658
msgstr ""
793
 
"Pokud UMÍSTĚNÍ_DO je vynecháno, bude použita část z UMÍSTĚNÍ_Z.\n"
794
 
"Jinými slovy \"větev ../bla/ble\" se pokusí vytvořit ./ble.\n"
795
 
"Pokud UMÍSTĚNÍ_Z nemá vnořen žádný / má vnořen oddělovač cesty, UMÍSTĚNÍ_DO\n"
796
 
"je odvozeno z UMÍSTĚNÍ_z oddělením předního schématu nebo identifikátoru\n"
797
 
"jednotky, pokud nějaký je. Například \"branch lp:bla-ble\" se pokusí\n"
798
 
"vytvořit ./bla-ble."
799
659
 
800
 
#: bzrlib/builtins.py:1407
 
660
#: breezy/builtins.py:1406
801
661
msgid ""
802
662
"To retrieve the branch as of a particular revision, supply the --revision\n"
803
663
"parameter, as in \"branch foo/bar -r 5\"."
804
664
msgstr ""
805
 
"Pro získání větve od určité revize, předejte parametr --revision\n"
806
 
"např. \"branch bla/ble -r 5\"."
807
665
 
808
 
#: bzrlib/builtins.py:1410
 
666
#: breezy/builtins.py:1409
809
667
msgid "The synonyms 'clone' and 'get' for this command are deprecated."
810
 
msgstr "Synonyma 'clone' a 'get' pro tento příkaz jsou zastaralé."
 
668
msgstr ""
811
669
 
812
 
#: bzrlib/builtins.py:1420
 
670
# help of 'no-tree' option of 'branch' command
 
671
#: breezy/builtins.py:1419
813
672
msgid "Create a branch without a working-tree."
814
 
msgstr "Vytvořit větev bez pracovního stromu."
 
673
msgstr ""
815
674
 
816
 
#: bzrlib/builtins.py:1422
 
675
# help of 'switch' option of 'branch' command
 
676
#: breezy/builtins.py:1421
817
677
msgid "Switch the checkout in the current directory to the new branch."
818
 
msgstr "Přepnout získání  v současném adresáři do nové větve."
 
678
msgstr ""
819
679
 
820
 
#: bzrlib/builtins.py:1425
 
680
# help of 'stacked' option of 'branch' command
 
681
#: breezy/builtins.py:1424
821
682
msgid ""
822
683
"Create a stacked branch referring to the source branch. The new branch will "
823
684
"depend on the availability of the source branch for all operations."
824
685
msgstr ""
825
 
"Vytvořit skládanou větev odkazující na zdrojovou větev. Nová větev bude "
826
 
"záviset ve všech operacích na dostupnosti zdrojové."
827
686
 
828
 
#: bzrlib/builtins.py:1429
 
687
# help of 'standalone' option of 'branch' command
 
688
#: breezy/builtins.py:1428
829
689
msgid "Do not use a shared repository, even if available."
830
 
msgstr "Nepoužívat sdílené úložiště, i když je dostupné."
 
690
msgstr ""
831
691
 
832
 
#: bzrlib/builtins.py:1431
 
692
# help of 'use-existing-dir' option of 'branch' command
 
693
#: breezy/builtins.py:1430
833
694
msgid ""
834
695
"By default branch will fail if the target directory exists, but does not "
835
696
"already have a control directory.  This flag will allow branch to proceed."
836
697
msgstr ""
837
 
"Standardně větev selže, pokud cílový adresář existuje, ale neobsahuje "
838
 
"kontrolní adresář. Tento příznak dovolí větvi pokračovat."
839
698
 
840
 
#: bzrlib/builtins.py:1436
 
699
# help of 'bind' option of 'branch' command
 
700
#: breezy/builtins.py:1435
841
701
msgid "Bind new branch to from location."
842
 
msgstr "Svázat novou větev s umístění z."
 
702
msgstr ""
843
703
 
844
 
#: bzrlib/builtins.py:1483
 
704
#: breezy/builtins.py:1482
845
705
#, python-format
846
706
msgid "Target directory \"%s\" already exists."
847
 
msgstr "Cílový adresář \"%s\" již existuje."
 
707
msgstr ""
848
708
 
849
 
#: bzrlib/builtins.py:1495
 
709
#: breezy/builtins.py:1494
850
710
#, python-format
851
711
msgid "Parent of \"%s\" does not exist."
852
 
msgstr "Nadřazený \"%s\" neexistuje."
 
712
msgstr ""
853
713
 
854
 
#: bzrlib/builtins.py:1514
 
714
#: breezy/builtins.py:1513
 
715
#, python-brace-format
855
716
msgid "The branch {0} has no revision {1}."
856
 
msgstr "Větev {0} nemá revizi {1}"
 
717
msgstr ""
857
718
 
858
 
#: bzrlib/builtins.py:1529 bzrlib/push.py:53
 
719
#: breezy/builtins.py:1528 breezy/push.py:53
859
720
#, python-format
860
721
msgid "Created new stacked branch referring to %s."
861
 
msgstr "Vytvořena nová skládaná větev odkazující na %s"
 
722
msgstr ""
862
723
 
863
 
#: bzrlib/builtins.py:1533
 
724
#: breezy/builtins.py:1532
864
725
#, python-format
865
726
msgid "Branched %d revision."
866
727
msgid_plural "Branched %d revisions."
867
 
msgstr[0] "Rozvětvena %d revize"
868
 
msgstr[1] "Rozvětveny %d revize"
869
 
msgstr[2] "Rozvětveno %d revizí"
 
728
msgstr[0] ""
 
729
msgstr[1] ""
870
730
 
871
 
#: bzrlib/builtins.py:1538
 
731
#: breezy/builtins.py:1537
872
732
#, python-format
873
733
msgid "New branch bound to %s"
874
 
msgstr "Nová větev svázána s %s"
 
734
msgstr ""
875
735
 
876
 
#: bzrlib/builtins.py:1543 bzrlib/builtins.py:6280
 
736
#: breezy/builtins.py:1542 breezy/builtins.py:6283
877
737
#, python-format
878
738
msgid "Switched to branch: %s"
879
 
msgstr "Přepnuto na větev: %s"
 
739
msgstr ""
880
740
 
881
 
#: bzrlib/builtins.py:1548
 
741
#: breezy/builtins.py:1547
882
742
msgid "List the branches available at the current location."
883
 
msgstr "Zobrazit větvě dostupné v současném umístění"
 
743
msgstr ""
884
744
 
885
 
#: bzrlib/builtins.py:1550
 
745
#: breezy/builtins.py:1549
886
746
msgid ""
887
747
"This command will print the names of all the branches at the current\n"
888
748
"location."
889
749
msgstr ""
890
 
"Tento příkaz vypíše názvy všech větví v současném\n"
891
 
"umístění."
892
750
 
893
 
#: bzrlib/builtins.py:1557
 
751
# help of 'recursive' option of 'branches' command
 
752
#: breezy/builtins.py:1556
894
753
msgid ""
895
754
"Recursively scan for branches rather than just looking in the specified "
896
755
"location."
897
756
msgstr ""
898
 
"Rekurzivně prohledat větve raději než jenom hledat v zadaném umístění"
899
757
 
900
 
#: bzrlib/builtins.py:1586
 
758
#: breezy/builtins.py:1585
901
759
msgid "(default)"
902
 
msgstr "(výchozí)"
 
760
msgstr ""
903
761
 
904
 
#: bzrlib/builtins.py:1598
 
762
#: breezy/builtins.py:1597
905
763
msgid "Create a new checkout of an existing branch."
906
 
msgstr "Vytvořit nové získání existující větve."
 
764
msgstr ""
907
765
 
908
 
#: bzrlib/builtins.py:1600
 
766
#: breezy/builtins.py:1599
909
767
msgid ""
910
768
"If BRANCH_LOCATION is omitted, checkout will reconstitute a working tree "
911
769
"for\n"
914
772
"or if it was never created - i.e. if you pushed the branch to its current\n"
915
773
"location using SFTP."
916
774
msgstr ""
917
 
"Pokud UMÍSTĚNÍ_VĚTVE je vynecháno, získání zrekonstruuje pracovní strom pro\n"
918
 
"větev nalezenou v '.'. Toto je užitečné, když jste odstranili pracovní "
919
 
"strom\n"
920
 
"nebo když nikdy nebyl vytvořen - t.j. pokud jste odeslali větev do jejího "
921
 
"současného\n"
922
 
"umístění pomoc SFTP."
923
775
 
924
 
#: bzrlib/builtins.py:1605
 
776
#: breezy/builtins.py:1604
925
777
msgid ""
926
778
"If the TO_LOCATION is omitted, the last component of the BRANCH_LOCATION "
927
779
"will\n"
928
 
"be used.  In other words, \"checkout ../foo/bar\" will attempt to create "
929
 
"./bar.\n"
 
780
"be used.  In other words, \"checkout ../foo/bar\" will attempt to create ./"
 
781
"bar.\n"
930
782
"If the BRANCH_LOCATION has no / or path separator embedded, the TO_LOCATION\n"
931
783
"is derived from the BRANCH_LOCATION by stripping a leading scheme or drive\n"
932
784
"identifier, if any. For example, \"checkout lp:foo-bar\" will attempt to\n"
933
785
"create ./foo-bar."
934
786
msgstr ""
935
 
"Pokud UMÍSTĚNÍ_DO je vynecháno, bude použita poslední složka "
936
 
"UMÍSTĚNÍ_VĚTVE.\n"
937
 
"Jinými slovy, \"checkout ../foo/bar\"se pokusí vytvořit ./bar.\n"
938
 
"Pokud UMÍSTĚNÍ_VĚTVE nemá / nebo vnořený oddělovač cesty, UMÍSTĚNÍ_DO\n"
939
 
"bude odvozeno z UMÍSTĚNÍ_VĚTVE oddělením předního schématu nebo "
940
 
"identifikátoru\n"
941
 
"jednotky, pokud nějaký je. Například \"checkout lp:foo-bar\" se pokusí\n"
942
 
"vytvořit ./foo-bar."
943
787
 
944
 
#: bzrlib/builtins.py:1612
 
788
#: breezy/builtins.py:1611
945
789
msgid ""
946
790
"To retrieve the branch as of a particular revision, supply the --revision\n"
947
791
"parameter, as in \"checkout foo/bar -r 5\". Note that this will be "
950
794
"old\n"
951
795
"code.)"
952
796
msgstr ""
953
 
"Pro získání větve z určité revize, zadejte parametr --revision\n"
954
 
"jako např. \"checkout foo/bar -r 5\". Nezapomeňte, že toto bude\n"
955
 
"okamžitě zastaralé [takže nemůžete odevzdávat] ale může to\n"
956
 
"být užitečné (např. pro prozkoumání starého kódu.)"
957
797
 
958
 
#: bzrlib/builtins.py:1622
 
798
# help of 'lightweight' option of 'checkout' command
 
799
#: breezy/builtins.py:1621
959
800
msgid ""
960
801
"Perform a lightweight checkout.  Lightweight checkouts depend on access to "
961
802
"the branch for every operation.  Normal checkouts can perform common "
962
803
"operations like diff and status without such access, and also support local "
963
804
"commits."
964
805
msgstr ""
965
 
"Provést odlehčené získání. Odlehčená získání závisí na přístupu k větvi pro "
966
 
"každou operaci. Normální získání mohou provádět běžné operafe jako rozdíl a "
967
 
"stav bez takového přístupu a také podporují místní odevzdání."
968
806
 
969
 
#: bzrlib/builtins.py:1629
 
807
# help of 'files-from' option of 'branch' command
 
808
# help of 'files-from' option of 'checkout' command
 
809
#: breezy/builtins.py:1628
970
810
msgid "Get file contents from this tree."
971
 
msgstr "Získat obsahy souboru z tohoto stromu."
 
811
msgstr ""
972
812
 
973
 
#: bzrlib/builtins.py:1631
 
813
# help of 'hardlink' option of 'branch' command
 
814
# help of 'hardlink' option of 'checkout' command
 
815
#: breezy/builtins.py:1630
974
816
msgid "Hard-link working tree files where possible."
975
 
msgstr "Kde je možné použit pevné odkazy na soubory pracovního stromu."
 
817
msgstr ""
976
818
 
977
 
#: bzrlib/builtins.py:1672
 
819
#: breezy/builtins.py:1671
978
820
msgid ""
979
821
"Show list of renamed files.\n"
980
822
"    "
981
823
msgstr ""
982
 
"Zobrazit seznam přejmenovaných souborů.\n"
983
 
"    "
984
824
 
985
 
#: bzrlib/builtins.py:1700
 
825
#: breezy/builtins.py:1699
986
826
msgid "Update a working tree to a new revision."
987
 
msgstr "Aktualizovat pracovní strom na novou revizi."
 
827
msgstr ""
988
828
 
989
 
#: bzrlib/builtins.py:1702
 
829
#: breezy/builtins.py:1701
990
830
msgid ""
991
831
"This will perform a merge of the destination revision (the tip of the\n"
992
832
"branch, or the specified revision) into the working tree, and then make\n"
993
833
"that revision the basis revision for the working tree.  "
994
834
msgstr ""
995
 
"Toto provede sloučení cílové revize (vrchol větvě,\n"
996
 
"nebo určené revize) do pracovního stromu a pak tato\n"
997
 
"větev bude sloužit jako základní revize pracovního stromu  "
998
835
 
999
 
#: bzrlib/builtins.py:1706
 
836
#: breezy/builtins.py:1705
1000
837
msgid ""
1001
838
"You can use this to visit an older revision, or to update a working tree\n"
1002
839
"that is out of date from its branch."
1003
840
msgstr ""
1004
 
"Toto můžete použít pro navštívení starší revize, nebo pro aktualizaci\n"
1005
 
"pracovního stromu, který je zastaralý oproti své větvi."
1006
841
 
1007
 
#: bzrlib/builtins.py:1709
 
842
#: breezy/builtins.py:1708
1008
843
msgid ""
1009
844
"If there are any uncommitted changes in the tree, they will be carried\n"
1010
845
"across and remain as uncommitted changes after the update.  To discard\n"
1011
 
"these changes, use 'bzr revert'.  The uncommitted changes may conflict\n"
 
846
"these changes, use 'brz revert'.  The uncommitted changes may conflict\n"
1012
847
"with the changes brought in by the change in basis revision."
1013
848
msgstr ""
1014
 
"Pokud jsou ve stromu neodevzdané změny, budou přeneseny\n"
1015
 
"a zůstanou jako neodevzdané i po aktualizaci. Pro zahození\n"
1016
 
"těchto změn použijte 'bzr revert'. Neodevzdané změny mohou\n"
1017
 
"odporovat změnám, které se vyskytnou v základní revizi."
1018
849
 
1019
 
#: bzrlib/builtins.py:1714
 
850
#: breezy/builtins.py:1713
1020
851
msgid ""
1021
 
"If the tree's branch is bound to a master branch, bzr will also update\n"
 
852
"If the tree's branch is bound to a master branch, brz will also update\n"
1022
853
"the branch from the master."
1023
854
msgstr ""
1024
 
"Pokud větev stromu je svázána s hlavní větví, bzr také zaktualizuje\n"
1025
 
"větev z hlavní větve."
1026
855
 
1027
 
#: bzrlib/builtins.py:1717
 
856
#: breezy/builtins.py:1716
1028
857
msgid ""
1029
858
"You cannot update just a single file or directory, because each Bazaar\n"
1030
859
"working tree has just a single basis revision.  If you want to restore a\n"
1031
 
"file that has been removed locally, use 'bzr revert' instead of 'bzr\n"
 
860
"file that has been removed locally, use 'brz revert' instead of 'brz\n"
1032
861
"update'.  If you want to restore a file to its state in a previous\n"
1033
 
"revision, use 'bzr revert' with a '-r' option, or use 'bzr cat' to write\n"
 
862
"revision, use 'brz revert' with a '-r' option, or use 'brz cat' to write\n"
1034
863
"out the old content of that file to a new location."
1035
864
msgstr ""
1036
 
"Nemůžete aktualizovat pouze jeden soubor nebo adresář, protože každý\n"
1037
 
"pracovní strom Bazaar má jenom jednu základní revizi. Pokud chcete\n"
1038
 
"obnovit soubor, který byl místně smazán, použijte 'bzr revert' místo 'bzr\n"
1039
 
"update'. Pokud chcete obnovit soubor do stavu v předchozí revizi\n"
1040
 
"použijte 'bzr revert' s volbou'-r', nebo 'bzr cat' pro výpis starého\n"
1041
 
"obsahu tohoto souboru do nového umístění."
1042
865
 
1043
 
#: bzrlib/builtins.py:1724
 
866
#: breezy/builtins.py:1723
1044
867
msgid ""
1045
868
"The 'dir' argument, if given, must be the location of the root of a\n"
1046
869
"working tree to update.  By default, the working tree that contains the \n"
1047
870
"current working directory is used."
1048
871
msgstr ""
1049
 
"Argument 'dir', pokud je zadán, musí být umístění kořene\n"
1050
 
"pracovního stromu pro aktualizaci. Standardně je použit \n"
1051
 
"pracovní strom, který obsahuje současný pracovní adresář."
1052
 
 
1053
 
#: bzrlib/builtins.py:1740
1054
 
msgid "bzr update --revision takes exactly one revision"
1055
 
msgstr "bzr update --revision přebírá právě jednu revizi"
1056
 
 
1057
 
#: bzrlib/builtins.py:1748
1058
 
msgid "bzr update can only update a whole tree, not a file or subdirectory"
1059
 
msgstr ""
1060
 
"bzr update může aktualizovat pouze celý strom, ne soubor nebo podadresář"
1061
 
 
1062
 
#: bzrlib/builtins.py:1779
 
872
 
 
873
#: breezy/builtins.py:1739
 
874
msgid "brz update --revision takes exactly one revision"
 
875
msgstr ""
 
876
 
 
877
#: breezy/builtins.py:1747
 
878
msgid "brz update can only update a whole tree, not a file or subdirectory"
 
879
msgstr ""
 
880
 
 
881
#: breezy/builtins.py:1778
 
882
#, python-brace-format
1063
883
msgid "Tree is up to date at revision {0} of branch {1}"
1064
 
msgstr "Strom je aktuální na revizi {0} ve větvi {1}"
 
884
msgstr ""
1065
885
 
1066
 
#: bzrlib/builtins.py:1795
 
886
#: breezy/builtins.py:1794
1067
887
#, python-format
1068
888
msgid ""
1069
889
"branch has no revision %s\n"
1070
 
"bzr update --revision only works for a revision in the branch history"
 
890
"brz update --revision only works for a revision in the branch history"
1071
891
msgstr ""
1072
 
"větev nemá žádnou revizi %s\n"
1073
 
"bzr update --revision pouze funguje pro revizi v historii větve"
1074
892
 
1075
 
#: bzrlib/builtins.py:1801
 
893
#: breezy/builtins.py:1800
 
894
#, python-brace-format
1076
895
msgid "Updated to revision {0} of branch {1}"
1077
 
msgstr "Aktualizováno na revizi {0} ve větvi {1}"
 
896
msgstr ""
1078
897
 
1079
 
#: bzrlib/builtins.py:1805
 
898
#: breezy/builtins.py:1804
1080
899
msgid ""
1081
 
"Your local commits will now show as pending merges with 'bzr status', and "
1082
 
"can be committed with 'bzr commit'."
 
900
"Your local commits will now show as pending merges with 'brz status', and "
 
901
"can be committed with 'brz commit'."
1083
902
msgstr ""
1084
 
"Vaše místní odevzdání budou nyní zobrazena jako nevyřízená sloučení pomocí "
1085
 
"'bzr status' a můžou být odevzdána pomocí 'bzr commit'."
1086
903
 
1087
 
#: bzrlib/builtins.py:1814
 
904
#: breezy/builtins.py:1813
1088
905
msgid "Show information about a working tree, branch or repository."
1089
 
msgstr "Zobrazení informací o pracovním stromu, větvi nebo úložišti."
 
906
msgstr ""
1090
907
 
1091
 
#: bzrlib/builtins.py:1816
 
908
#: breezy/builtins.py:1815
1092
909
msgid ""
1093
910
"This command will show all known locations and formats associated to the\n"
1094
911
"tree, branch or repository."
1095
912
msgstr ""
1096
 
"Tento příkaz zobrazí všechny známá umístění a formáty spojené se\n"
1097
 
"stromem, větví, nebo úložištěm."
1098
913
 
1099
 
#: bzrlib/builtins.py:1819
 
914
#: breezy/builtins.py:1818
1100
915
msgid ""
1101
916
"In verbose mode, statistical information is included with each report.\n"
1102
917
"To see extended statistic information, use a verbosity level of 2 or\n"
1103
918
"higher by specifying the verbose option multiple times, e.g. -vv."
1104
919
msgstr ""
1105
 
"V podrobném režimu budou statistické informace zahrnuty v každém hlášení.\n"
1106
 
"Pro zobrazení rozšířených statistických informací použijte úroveň "
1107
 
"podrobnosti 2\n"
1108
 
"nebo vyšší zadáním volby podrobnosti vícekrát, např. -vv."
1109
920
 
1110
 
#: bzrlib/builtins.py:1823
 
921
#: breezy/builtins.py:1822
1111
922
msgid "Branches and working trees will also report any missing revisions."
1112
 
msgstr "Větve a pracovní stromy také ohlásí jakékoli chybějící revize."
 
923
msgstr ""
1113
924
 
1114
 
#: bzrlib/builtins.py:1825 bzrlib/builtins.py:3744 bzrlib/builtins.py:4885
1115
 
#: bzrlib/builtins.py:6466
 
925
#: breezy/builtins.py:1824 breezy/builtins.py:3742 breezy/builtins.py:4883
 
926
#: breezy/builtins.py:6469
1116
927
msgid ":Examples:"
1117
 
msgstr ":Příklady:"
 
928
msgstr ""
1118
929
 
1119
 
#: bzrlib/builtins.py:1827
 
930
#: breezy/builtins.py:1826
1120
931
msgid "  Display information on the format and related locations:"
1121
 
msgstr "  Zobrazení informací o formátu a souvisejících umístěních:"
1122
 
 
1123
 
#: bzrlib/builtins.py:1829
1124
 
msgid "    bzr info"
1125
 
msgstr "    bzr info"
1126
 
 
1127
 
#: bzrlib/builtins.py:1831
 
932
msgstr ""
 
933
 
 
934
#: breezy/builtins.py:1828
 
935
msgid "    brz info"
 
936
msgstr ""
 
937
 
 
938
#: breezy/builtins.py:1830
1128
939
msgid ""
1129
940
"  Display the above together with extended format information and\n"
1130
941
"  basic statistics (like the number of files in the working tree and\n"
1131
942
"  number of revisions in the branch and repository):"
1132
943
msgstr ""
1133
 
"  Zobrazení informací spolu s rozšířenými informacemi o formátu a\n"
1134
 
"  základními statistikami (jako počet souborů v pracovním stromu a\n"
1135
 
"  počet revizí ve větvi a úložišti):"
1136
 
 
1137
 
#: bzrlib/builtins.py:1835
1138
 
msgid "    bzr info -v"
1139
 
msgstr "    bzr info -v"
1140
 
 
1141
 
#: bzrlib/builtins.py:1837
 
944
 
 
945
#: breezy/builtins.py:1834
 
946
msgid "    brz info -v"
 
947
msgstr ""
 
948
 
 
949
#: breezy/builtins.py:1836
1142
950
msgid "  Display the above together with number of committers to the branch:"
1143
 
msgstr "  Zobrazí informace výše spolu s počtem odevzdávajících do větve:"
1144
 
 
1145
 
#: bzrlib/builtins.py:1839
1146
 
msgid "    bzr info -vv"
1147
 
msgstr "    bzr info -vv"
1148
 
 
1149
 
#: bzrlib/builtins.py:1858
 
951
msgstr ""
 
952
 
 
953
#: breezy/builtins.py:1838
 
954
msgid "    brz info -vv"
 
955
msgstr ""
 
956
 
 
957
#: breezy/builtins.py:1857
1150
958
msgid "Remove files or directories."
1151
 
msgstr "Odstranit soubory nebo adresáře."
 
959
msgstr ""
1152
960
 
1153
 
#: bzrlib/builtins.py:1860
 
961
#: breezy/builtins.py:1859
1154
962
msgid ""
1155
963
"This makes Bazaar stop tracking changes to the specified files. Bazaar will\n"
1156
964
"delete them if they can easily be recovered using revert otherwise they\n"
1158
966
"parameters are given Bazaar will scan for files that are being tracked by\n"
1159
967
"Bazaar but missing in your tree and stop tracking them for you."
1160
968
msgstr ""
1161
 
"Tímto Bazaar přestane sledovat změny zadaných souborů. Bazaar je\n"
1162
 
"smaže, pokud je lze snadno obnovit pomocí revert, jinak budou\n"
1163
 
"uloženy (bude jim přidána přípona .~#~). Pokud nejsou zadány žádné\n"
1164
 
"volby či parametry, Bazaar prohledá soubory, které sleduje a které\n"
1165
 
"chybí ve vašem stromě a zruší jejich sledování."
1166
969
 
1167
 
#: bzrlib/builtins.py:1868
 
970
# help of 'new' option of 'remove' command
 
971
#: breezy/builtins.py:1867
1168
972
msgid "Only remove files that have never been committed."
1169
 
msgstr "Odstranit pouze soubory, které nikdy nebyly odevzdány."
 
973
msgstr ""
1170
974
 
1171
 
#: bzrlib/builtins.py:1870
 
975
# help of 'file-deletion-strategy' option of 'remove' command
 
976
#: breezy/builtins.py:1869
1172
977
msgid "The file deletion mode to be used."
1173
 
msgstr "Režim smazání souborů, který bude použit."
 
978
msgstr ""
1174
979
 
1175
 
#: bzrlib/builtins.py:1871
 
980
# title of 'file-deletion-strategy' option of 'remove' command
 
981
#: breezy/builtins.py:1870
1176
982
msgid "Deletion Strategy"
1177
 
msgstr "Strategie smazání"
 
983
msgstr ""
1178
984
 
1179
 
#: bzrlib/builtins.py:1872
 
985
# help of 'file-deletion-strategy=safe' option of 'remove' command
 
986
#: breezy/builtins.py:1871
1180
987
msgid "Backup changed files (default)."
1181
 
msgstr "Zálohovat změněné soubory (výchozí)."
1182
 
 
1183
 
#: bzrlib/builtins.py:1873
1184
 
msgid "Delete from bzr but leave the working copy."
1185
 
msgstr "Smazat z bzr ale ponechat pracovní kopii."
1186
 
 
1187
 
#: bzrlib/builtins.py:1874
 
988
msgstr ""
 
989
 
 
990
# help of 'file-deletion-strategy=keep' option of 'remove' command
 
991
#: breezy/builtins.py:1872
 
992
msgid "Delete from brz but leave the working copy."
 
993
msgstr ""
 
994
 
 
995
# help of 'file-deletion-strategy=no-backup' option of 'remove' command
 
996
#: breezy/builtins.py:1873
1188
997
msgid "Don't backup changed files."
1189
 
msgstr "Nezálohovat změněné soubory."
1190
 
 
1191
 
#: bzrlib/builtins.py:1875
1192
 
msgid ""
1193
 
"Delete all the specified files, even if they can not be recovered and even "
1194
 
"if they are non-empty directories. (deprecated, use no-backup)"
1195
 
msgstr ""
1196
 
"Smazat všechny určené soubory, i když nemohou být obnoveny a i když se "
1197
 
"vyskytují neprázdné adresáře. (zastaralé, použijte no-backup)"
1198
 
 
1199
 
#: bzrlib/builtins.py:1884
1200
 
msgid "(The --force option is deprecated, rather use --no-backup in future.)"
1201
 
msgstr ""
1202
 
"(Volba -force je zastaralá, raději v budoucnu používejte --no-backup.)"
1203
 
 
1204
 
#: bzrlib/builtins.py:1901
 
998
msgstr ""
 
999
 
 
1000
#: breezy/builtins.py:1894
1205
1001
msgid "No matching files."
1206
 
msgstr "Žádné schodující se soubory."
1207
 
 
1208
 
#: bzrlib/builtins.py:1962
1209
 
msgid "Reconcile bzr metadata in a branch."
1210
 
msgstr "Sladit metadata bzr ve větvi."
1211
 
 
1212
 
#: bzrlib/builtins.py:1964
 
1002
msgstr ""
 
1003
 
 
1004
#: breezy/builtins.py:1955
 
1005
msgid "Reconcile brz metadata in a branch."
 
1006
msgstr ""
 
1007
 
 
1008
#: breezy/builtins.py:1957
1213
1009
msgid ""
1214
1010
"This can correct data mismatches that may have been caused by\n"
1215
 
"previous ghost operations or bzr upgrades. You should only\n"
1216
 
"need to run this command if 'bzr check' or a bzr developer\n"
 
1011
"previous ghost operations or brz upgrades. You should only\n"
 
1012
"need to run this command if 'brz check' or a brz developer\n"
1217
1013
"advises you to run it."
1218
1014
msgstr ""
1219
 
"Toto může spravit neshody dat, které mohly být způsobeny\n"
1220
 
"předchozími operacemi s duchy nebo aktualizacemi bzr.\n"
1221
 
"Tento příkaz byste měli spouštět pouze, pokud Vás k tomu vyzve\n"
1222
 
"'bzr check' nebo vývojář bzr."
1223
1015
 
1224
 
#: bzrlib/builtins.py:1969
 
1016
#: breezy/builtins.py:1962
1225
1017
msgid ""
1226
1018
"If a second branch is provided, cross-branch reconciliation is\n"
1227
1019
"also attempted, which will check that data like the tree root\n"
1228
 
"id which was not present in very early bzr versions is represented\n"
 
1020
"id which was not present in very early brz versions is represented\n"
1229
1021
"correctly in both branches."
1230
1022
msgstr ""
1231
 
"Pokud je zadána druhá větev, bude proveden pokus o sladění\n"
1232
 
"napříč větvemi, což tyto data zkontroluje  jako id kořenu stromu,\n"
1233
 
"které nebylo přítomno ve velmi starých verzích bzr a které je\n"
1234
 
"správně zastoupeno v obou větvích."
1235
1023
 
1236
 
#: bzrlib/builtins.py:1974
 
1024
#: breezy/builtins.py:1967
1237
1025
msgid ""
1238
1026
"At the same time it is run it may recompress data resulting in\n"
1239
1027
"a potential saving in disk space or performance gain."
1240
1028
msgstr ""
1241
 
"Zároveň může při spuštění komprimovat data, což může mít za\n"
1242
 
"následek potenciální uvolnění místa na disku nebo zrychlení operací."
1243
1029
 
1244
 
#: bzrlib/builtins.py:1977
 
1030
#: breezy/builtins.py:1970
1245
1031
msgid "The branch *MUST* be on a listable system such as local disk or sftp."
1246
1032
msgstr ""
1247
 
"Větev *MUSÍ* být v systému schopném výpisu jako místní disk nebo sftp."
1248
1033
 
1249
 
#: bzrlib/builtins.py:2044 bzrlib/builtins.py:2162 bzrlib/builtins.py:3779
 
1034
# help of 'format=2a' option of 'init' command
 
1035
# help of 'format=default' option of 'init' command
 
1036
# help of 'format=2a' option of 'init-repository' command
 
1037
# help of 'format=default' option of 'init-repository' command
 
1038
# help of 'format=2a' option of 'upgrade' command
 
1039
# help of 'format=default' option of 'upgrade' command
 
1040
#: breezy/builtins.py:2037 breezy/builtins.py:2155 breezy/builtins.py:3777
1250
1041
msgid ""
1251
1042
"Format for the bzr 2.0 series.\n"
1252
1043
"Uses group-compress storage.\n"
1253
1044
"Provides rich roots which are a one-way transition.\n"
1254
1045
msgstr ""
1255
 
"Formát pro bzr řady 2.0\n"
1256
 
"Používá ukládání ve skupinové komprimaci.\n"
1257
 
"Poskytuje rich roots, což je jednosměrný přechod.\n"
1258
1046
 
1259
 
#: bzrlib/builtins.py:2044 bzrlib/builtins.py:2162 bzrlib/builtins.py:3779
 
1047
# help of 'format=pack-0.92' option of 'init' command
 
1048
# help of 'format=pack-0.92' option of 'init-repository' command
 
1049
# help of 'format=pack-0.92' option of 'upgrade' command
 
1050
#: breezy/builtins.py:2037 breezy/builtins.py:2155 breezy/builtins.py:3777
1260
1051
msgid ""
1261
1052
"Pack-based format used in 1.x series. Introduced in 0.92. Interoperates with "
1262
1053
"bzr repositories before 0.92 but cannot be read by bzr < 0.92. "
1263
1054
msgstr ""
1264
 
"Formát založený na balíčcích použitý v řadě 1.x. Zavedený v 0.92. "
1265
 
"Spolupracuje s repozitáři bzr před 0.92 ale nemůže být přečten bzr < 0.92 "
1266
1055
 
1267
 
#: bzrlib/builtins.py:2044 bzrlib/builtins.py:2162 bzrlib/builtins.py:3779
 
1056
# help of 'format=development-colo' option of 'init' command
 
1057
# help of 'format=development-colo' option of 'init-repository' command
 
1058
# help of 'format=development-colo' option of 'upgrade' command
 
1059
#: breezy/builtins.py:2037 breezy/builtins.py:2155 breezy/builtins.py:3777
1268
1060
msgid "The 2a format with experimental support for colocated branches.\n"
1269
 
msgstr "Formát 2a s experimentální podporou souběžných větví.\n"
 
1061
msgstr ""
1270
1062
 
1271
 
#: bzrlib/builtins.py:2045
 
1063
#: breezy/builtins.py:2038
1272
1064
msgid "Make a directory into a versioned branch."
1273
 
msgstr "Udělat z adresáře větev s verzí."
 
1065
msgstr ""
1274
1066
 
1275
 
#: bzrlib/builtins.py:2047
 
1067
#: breezy/builtins.py:2040
1276
1068
msgid ""
1277
1069
"Use this to create an empty branch, or before importing an\n"
1278
1070
"existing project."
1279
1071
msgstr ""
1280
 
"Toto použijte pro vytvoření prázdné větve, nebo před importem\n"
1281
 
"existujícího projektu."
1282
1072
 
1283
 
#: bzrlib/builtins.py:2050
 
1073
#: breezy/builtins.py:2043
1284
1074
msgid ""
1285
1075
"If there is a repository in a parent directory of the location, then\n"
1286
1076
"the history of the branch will be stored in the repository.  Otherwise\n"
1287
1077
"init creates a standalone branch which carries its own history\n"
1288
1078
"in the .bzr directory."
1289
1079
msgstr ""
1290
 
"Pokud existuje úložiště v nadřazeném adresáři umístění, pak\n"
1291
 
"bude historie větve uložena v úložišti. Jinak init vytvoří\n"
1292
 
"samostatnou větev která má svoji vlastní historii\n"
1293
 
"v adresáři .bzr."
1294
1080
 
1295
 
#: bzrlib/builtins.py:2055
 
1081
#: breezy/builtins.py:2048
1296
1082
msgid ""
1297
1083
"If there is already a branch at the location but it has no working tree,\n"
1298
 
"the tree can be populated with 'bzr checkout'."
 
1084
"the tree can be populated with 'brz checkout'."
1299
1085
msgstr ""
1300
 
"pokud již v umístění existuje  větev, ale nemá žádný pracovní strom,\n"
1301
 
"je strom vyplněn pomocí 'bzr checkout'."
1302
1086
 
1303
 
#: bzrlib/builtins.py:2058
 
1087
#: breezy/builtins.py:2051
1304
1088
msgid "Recipe for importing a tree of files::"
1305
 
msgstr "Postup pro import sromu souborů::"
1306
 
 
1307
 
#: bzrlib/builtins.py:2060
1308
 
msgid ""
1309
 
"    cd ~/project\n"
1310
 
"    bzr init\n"
1311
 
"    bzr add .\n"
1312
 
"    bzr status\n"
1313
 
"    bzr commit -m \"imported project\""
1314
 
msgstr ""
1315
 
"    cd ~/project\n"
1316
 
"    bzr init\n"
1317
 
"    bzr add .\n"
1318
 
"    bzr status\n"
1319
 
"    bzr commit -m \"imported project\""
1320
 
 
1321
 
#: bzrlib/builtins.py:2071
1322
 
msgid ""
1323
 
"Create the path leading up to the branch if it does not already exist."
1324
 
msgstr "Vytvoří cestu vedoucí k větvi, pokud již neexistuje."
1325
 
 
1326
 
#: bzrlib/builtins.py:2074
 
1089
msgstr ""
 
1090
 
 
1091
#: breezy/builtins.py:2053
 
1092
msgid ""
 
1093
"    cd ~/project\n"
 
1094
"    brz init\n"
 
1095
"    brz add .\n"
 
1096
"    brz status\n"
 
1097
"    brz commit -m \"imported project\""
 
1098
msgstr ""
 
1099
 
 
1100
# help of 'create-prefix' option of 'init' command
 
1101
# help of 'create-prefix' option of 'push' command
 
1102
#: breezy/builtins.py:2064
 
1103
msgid "Create the path leading up to the branch if it does not already exist."
 
1104
msgstr ""
 
1105
 
 
1106
# help of 'format' option of 'init' command
 
1107
#: breezy/builtins.py:2067
1327
1108
msgid "Specify a format for this branch. See \"help formats\"."
1328
 
msgstr "Určí formát pro tuto větev. Viz \"help formats\"."
1329
 
 
1330
 
#: bzrlib/builtins.py:2082
1331
 
msgid ""
1332
 
"Never change revnos or the existing log.  Append revisions to it only."
1333
 
msgstr ""
1334
 
"Nikdy neměnit čísla revizí nebo existující záznam. Pouze ho připojit k "
1335
 
"revizím."
1336
 
 
1337
 
#: bzrlib/builtins.py:2085
 
1109
msgstr ""
 
1110
 
 
1111
# help of 'append-revisions-only' option of 'init' command
 
1112
#: breezy/builtins.py:2075
 
1113
msgid "Never change revnos or the existing log.  Append revisions to it only."
 
1114
msgstr ""
 
1115
 
 
1116
# help of 'no-tree' option of 'init' command
 
1117
#: breezy/builtins.py:2078
1338
1118
msgid "Create a branch without a working tree."
1339
 
msgstr "Vytvořit větev bz pracovního stromu."
 
1119
msgstr ""
1340
1120
 
1341
 
#: bzrlib/builtins.py:2105 bzrlib/push.py:110
 
1121
#: breezy/builtins.py:2098 breezy/push.py:110
1342
1122
#, python-format
1343
1123
msgid ""
1344
1124
"Parent directory of %s does not exist.\n"
1345
1125
"You may supply --create-prefix to create all leading parent directories."
1346
1126
msgstr ""
1347
 
"Nadřazený adresář %s neexistuje.\n"
1348
 
"Můžete zadat --create-prefix pro vytvoření všech předních nadřazených "
1349
 
"adresářů."
1350
1127
 
1351
 
#: bzrlib/builtins.py:2139
 
1128
#: breezy/builtins.py:2132
1352
1129
msgid ""
1353
1130
"This branch format cannot be set to append-revisions-only.  Try --default."
1354
1131
msgstr ""
1355
 
"Tento formát větve nemůže být nastaven na append-revisions-only. Zkuste --"
1356
 
"default."
1357
1132
 
1358
 
#: bzrlib/builtins.py:2150
 
1133
#: breezy/builtins.py:2143
 
1134
#, python-brace-format
1359
1135
msgid "Created a {0} (format: {1})\n"
1360
 
msgstr "Vytvořeno {0} (formát: {1})\n"
 
1136
msgstr ""
1361
1137
 
1362
 
#: bzrlib/builtins.py:2159
 
1138
#: breezy/builtins.py:2152
1363
1139
#, python-format
1364
1140
msgid "Using shared repository: %s\n"
1365
 
msgstr "Používání sdíleného úložiště: %s\n"
 
1141
msgstr ""
1366
1142
 
1367
 
#: bzrlib/builtins.py:2163
 
1143
#: breezy/builtins.py:2156
1368
1144
msgid "Create a shared repository for branches to share storage space."
1369
 
msgstr "Vytvořit sdílené úložiště pro větve pro sdílení úložného prostoru."
 
1145
msgstr ""
1370
1146
 
1371
 
#: bzrlib/builtins.py:2165
 
1147
#: breezy/builtins.py:2158
1372
1148
msgid ""
1373
1149
"New branches created under the repository directory will store their\n"
1374
1150
"revisions in the repository, not in the branch directory.  For branches\n"
1375
1151
"with shared history, this reduces the amount of storage needed and \n"
1376
1152
"speeds up the creation of new branches."
1377
1153
msgstr ""
1378
 
"Nově větve vytvořené v adresáři úložiště budou ukládat svoje\n"
1379
 
"revize v úložišti, ne v adresáři větve. Pro větve s sdílenou\n"
1380
 
"historií toto snižuje množství potřebného prostoru a \n"
1381
 
"zrychlí tvorbu nových větví."
1382
1154
 
1383
 
#: bzrlib/builtins.py:2170
 
1155
#: breezy/builtins.py:2163
1384
1156
msgid ""
1385
1157
"If the --no-trees option is given then the branches in the repository\n"
1386
1158
"will not have working trees by default.  They will still exist as \n"
1389
1161
"store branches which are interacted with through checkouts or remote\n"
1390
1162
"branches, such as on a server."
1391
1163
msgstr ""
1392
 
"Pokud je předána volba --no-trees, pak větev v úložišti\n"
1393
 
"nebude standardně mít pracovní strom. Stále budou \n"
1394
 
"existovat jako adresáře na disku, ale nebudou mít \n"
1395
 
"oddělené kopie souborů v určité revizi. Toto může být\n"
1396
 
"užitečné pro úložiště, která ukládají větve s kterými se\n"
1397
 
"pracuje pomocí získání nebo vzdálených větví, například na serveru."
1398
1164
 
1399
 
#: bzrlib/builtins.py:2177
 
1165
#: breezy/builtins.py:2170
1400
1166
msgid ""
1401
1167
":Examples:\n"
1402
1168
"    Create a shared repository holding just branches::"
1403
1169
msgstr ""
1404
 
":Příklady:\n"
1405
 
"    Vytvoření sdíleného úložiště obsahující pouze větve::"
1406
1170
 
1407
 
#: bzrlib/builtins.py:2180
 
1171
#: breezy/builtins.py:2173
1408
1172
msgid ""
1409
 
"        bzr init-repo --no-trees repo\n"
1410
 
"        bzr init repo/trunk"
 
1173
"        brz init-repo --no-trees repo\n"
 
1174
"        brz init repo/trunk"
1411
1175
msgstr ""
1412
 
"        bzr init-repo --no-trees repo\n"
1413
 
"        bzr init repo/trunk"
1414
1176
 
1415
 
#: bzrlib/builtins.py:2183
 
1177
#: breezy/builtins.py:2176
1416
1178
msgid "    Make a lightweight checkout elsewhere::"
1417
 
msgstr "    Vytvořit odlehčené získání někde jinde::"
 
1179
msgstr ""
1418
1180
 
1419
 
#: bzrlib/builtins.py:2185
 
1181
#: breezy/builtins.py:2178
1420
1182
msgid ""
1421
 
"        bzr checkout --lightweight repo/trunk trunk-checkout\n"
 
1183
"        brz checkout --lightweight repo/trunk trunk-checkout\n"
1422
1184
"        cd trunk-checkout\n"
1423
1185
"        (add files here)"
1424
1186
msgstr ""
1425
 
"        bzr checkout --lightweight repo/trunk trunk-checkout\n"
1426
 
"        cd trunk-checkout\n"
1427
 
"        (zde přidejte soubory)"
1428
1187
 
1429
 
#: bzrlib/builtins.py:2193
 
1188
# help of 'format' option of 'init-repository' command
 
1189
#: breezy/builtins.py:2186
1430
1190
msgid ""
1431
 
"Specify a format for this repository. See \"bzr help formats\" for details."
 
1191
"Specify a format for this repository. See \"brz help formats\" for details."
1432
1192
msgstr ""
1433
 
"Zadejte formát pro toto úložiště. Pro podrobnosti zadejte \"bzr help "
1434
 
"formats\"."
1435
1193
 
1436
 
#: bzrlib/builtins.py:2197
 
1194
# title of 'format' option of 'init-repository' command
 
1195
#: breezy/builtins.py:2190
1437
1196
msgid "Repository format"
1438
 
msgstr "Formát úložiště"
 
1197
msgstr ""
1439
1198
 
1440
 
#: bzrlib/builtins.py:2199
 
1199
# help of 'no-trees' option of 'init-repository' command
 
1200
#: breezy/builtins.py:2192
1441
1201
msgid "Branches in the repository will default to not having a working tree."
1442
 
msgstr "Větve v úložišti standardně nemají pracovní stromy."
 
1202
msgstr ""
1443
1203
 
1444
 
#: bzrlib/builtins.py:2225
 
1204
#: breezy/builtins.py:2218
1445
1205
msgid "Show differences in the working tree, between revisions or branches."
1446
 
msgstr "Zobrazit rozdíly v pracovním stromu mezi revizemi a větvemi."
 
1206
msgstr ""
1447
1207
 
1448
 
#: bzrlib/builtins.py:2227
 
1208
#: breezy/builtins.py:2220
1449
1209
msgid ""
1450
1210
"If no arguments are given, all changes for the current tree are listed.\n"
1451
1211
"If files are given, only the changes in those files are listed.\n"
1454
1214
"the first argument, if any, or the current tree if no arguments are\n"
1455
1215
"given."
1456
1216
msgstr ""
1457
 
"Pokud nejsou zadány žádné argumenty, jsou zobrazeny všechny změny\n"
1458
 
"současného stromu. Pokud zadáte soubory, zobrazí se pouze změny\n"
1459
 
"v těchto souborech.\n"
1460
 
"Vzdálené a mnohonásobné větve mohou být porovnány pomocí voleb\n"
1461
 
"--old a --new. Pokud nejsou zadány, bude výchozí odvozeno z prvního\n"
1462
 
"argumentu, když nějaký je, nebo ze současného stromu, při zadání bez\n"
1463
 
"argumentů."
1464
1217
 
1465
 
#: bzrlib/builtins.py:2234
 
1218
#: breezy/builtins.py:2227
1466
1219
msgid ""
1467
 
"\"bzr diff -p1\" is equivalent to \"bzr diff --prefix old/:new/\", and\n"
 
1220
"\"brz diff -p1\" is equivalent to \"brz diff --prefix old/:new/\", and\n"
1468
1221
"produces patches suitable for \"patch -p1\"."
1469
1222
msgstr ""
1470
 
"\"bzr diff -p1\" se rovná \"bzr diff --prefix old/:new/\" a\n"
1471
 
"vytváří záplaty vhodné pro \"patch -p1\"."
1472
1223
 
1473
 
#: bzrlib/builtins.py:2237
 
1224
#: breezy/builtins.py:2230
1474
1225
msgid ""
1475
1226
"Note that when using the -r argument with a range of revisions, the\n"
1476
1227
"differences are computed between the two specified revisions.  That\n"
1477
1228
"is, the command does not show the changes introduced by the first \n"
1478
1229
"revision in the range.  This differs from the interpretation of \n"
1479
 
"revision ranges used by \"bzr log\" which includes the first revision\n"
 
1230
"revision ranges used by \"brz log\" which includes the first revision\n"
1480
1231
"in the range."
1481
1232
msgstr ""
1482
 
"Nezapomeňte, že při používání argumentu -r s rozsahem revizí jsou\n"
1483
 
"rozdíly vypočítávány mezi dvěma zadanými revizemi. To je, příkaz\n"
1484
 
"nezobrazuje změny vyskytující se v první revizi v rozsahu. Toto se \n"
1485
 
"liší od výkladu rozsahů revizí použitých v \"bzr log\", který zahrnuje\n"
1486
 
"první revizi v rozsahu."
1487
1233
 
1488
 
#: bzrlib/builtins.py:2244
 
1234
#: breezy/builtins.py:2237
1489
1235
msgid ""
1490
1236
":Exit values:\n"
1491
1237
"    1 - changed\n"
1493
1239
"    3 - error\n"
1494
1240
"    0 - no change"
1495
1241
msgstr ""
1496
 
":Výstupní hodnoty:\n"
1497
 
"    1 - změněno\n"
1498
 
"    2 - nezastupitelné změny\n"
1499
 
"    3 - chyba\n"
1500
 
"    0 - beze změny"
1501
1242
 
1502
 
#: bzrlib/builtins.py:2250
 
1243
#: breezy/builtins.py:2243
1503
1244
msgid ""
1504
1245
":Examples:\n"
1505
1246
"    Shows the difference in the working tree versus the last commit::"
1506
1247
msgstr ""
1507
 
":Příklady:\n"
1508
 
"    Zobrazí rozdíl mezi pracovním stromem a posledním odevzdáním::"
1509
 
 
1510
 
#: bzrlib/builtins.py:2253
1511
 
msgid "        bzr diff"
1512
 
msgstr "        bzr diff"
1513
 
 
1514
 
#: bzrlib/builtins.py:2255
 
1248
 
 
1249
#: breezy/builtins.py:2246
 
1250
msgid "        brz diff"
 
1251
msgstr ""
 
1252
 
 
1253
#: breezy/builtins.py:2248
1515
1254
msgid "    Difference between the working tree and revision 1::"
1516
 
msgstr "    Rozdíl mezi pracovním stromem a revizí 1::"
1517
 
 
1518
 
#: bzrlib/builtins.py:2257
1519
 
msgid "        bzr diff -r1"
1520
 
msgstr "        bzr diff -r1"
1521
 
 
1522
 
#: bzrlib/builtins.py:2259
 
1255
msgstr ""
 
1256
 
 
1257
#: breezy/builtins.py:2250
 
1258
msgid "        brz diff -r1"
 
1259
msgstr ""
 
1260
 
 
1261
#: breezy/builtins.py:2252
1523
1262
msgid "    Difference between revision 3 and revision 1::"
1524
 
msgstr "    Rozdíl mezi revizí 3 a revizí 1::"
1525
 
 
1526
 
#: bzrlib/builtins.py:2261
1527
 
msgid "        bzr diff -r1..3"
1528
 
msgstr "        bzr diff -r1..3"
1529
 
 
1530
 
#: bzrlib/builtins.py:2263
 
1263
msgstr ""
 
1264
 
 
1265
#: breezy/builtins.py:2254
 
1266
msgid "        brz diff -r1..3"
 
1267
msgstr ""
 
1268
 
 
1269
#: breezy/builtins.py:2256
1531
1270
msgid "    Difference between revision 3 and revision 1 for branch xxx::"
1532
 
msgstr "    Rozdíl mezi revizí 3 a revizí 1 ve větvi xxx::"
1533
 
 
1534
 
#: bzrlib/builtins.py:2265
1535
 
msgid "        bzr diff -r1..3 xxx"
1536
 
msgstr "        bzr diff -r1..3 xxx"
1537
 
 
1538
 
#: bzrlib/builtins.py:2267
 
1271
msgstr ""
 
1272
 
 
1273
#: breezy/builtins.py:2258
 
1274
msgid "        brz diff -r1..3 xxx"
 
1275
msgstr ""
 
1276
 
 
1277
#: breezy/builtins.py:2260
1539
1278
msgid "    The changes introduced by revision 2 (equivalent to -r1..2)::"
1540
 
msgstr "    Změny obsažené v revizi 2 (stejné jako -r1..2)::"
1541
 
 
1542
 
#: bzrlib/builtins.py:2269
1543
 
msgid "        bzr diff -c2"
1544
 
msgstr "        bzr diff -c2"
1545
 
 
1546
 
#: bzrlib/builtins.py:2271
 
1279
msgstr ""
 
1280
 
 
1281
#: breezy/builtins.py:2262
 
1282
msgid "        brz diff -c2"
 
1283
msgstr ""
 
1284
 
 
1285
#: breezy/builtins.py:2264
1547
1286
msgid ""
1548
1287
"    To see the changes introduced by revision X::\n"
1549
1288
"    \n"
1550
 
"        bzr diff -cX"
 
1289
"        brz diff -cX"
1551
1290
msgstr ""
1552
 
"    Pro ozbrazení změn obsažených v revizi X::\n"
1553
 
"    \n"
1554
 
"        bzr diff -cX"
1555
1291
 
1556
 
#: bzrlib/builtins.py:2275
 
1292
#: breezy/builtins.py:2268
1557
1293
msgid ""
1558
1294
"    Note that in the case of a merge, the -c option shows the changes\n"
1559
1295
"    compared to the left hand parent. To see the changes against\n"
1560
1296
"    another parent, use::"
1561
1297
msgstr ""
1562
 
"    Nezapomeňte, že v případě sloučení, volba -c zobrazí změny\n"
1563
 
"    porovnané s nadřazenou vlevo. Pro zobrazení změn proti\n"
1564
 
"    jiné nadřazené, použijte::"
1565
 
 
1566
 
#: bzrlib/builtins.py:2279
1567
 
msgid "        bzr diff -r<chosen_parent>..X"
1568
 
msgstr "        bzr diff -r<zvolená_nadřazená>..X"
1569
 
 
1570
 
#: bzrlib/builtins.py:2281
 
1298
 
 
1299
#: breezy/builtins.py:2272
 
1300
msgid "        brz diff -r<chosen_parent>..X"
 
1301
msgstr ""
 
1302
 
 
1303
#: breezy/builtins.py:2274
1571
1304
msgid ""
1572
1305
"    The changes between the current revision and the previous revision\n"
1573
1306
"    (equivalent to -c-1 and -r-2..-1)"
1574
1307
msgstr ""
1575
 
"    Změny mezi současnou a předchozí revizí\n"
1576
 
"    (stejné jako -c-1 a -r-2..-1)"
1577
 
 
1578
 
#: bzrlib/builtins.py:2284
1579
 
msgid "        bzr diff -r-2.."
1580
 
msgstr "        bzr diff -r-2.."
1581
 
 
1582
 
#: bzrlib/builtins.py:2286
 
1308
 
 
1309
#: breezy/builtins.py:2277
 
1310
msgid "        brz diff -r-2.."
 
1311
msgstr ""
 
1312
 
 
1313
#: breezy/builtins.py:2279
1583
1314
msgid "    Show just the differences for file NEWS::"
1584
 
msgstr "    Zobrazit rozdíly pouze pro soubor NEWS::"
1585
 
 
1586
 
#: bzrlib/builtins.py:2288
1587
 
msgid "        bzr diff NEWS"
1588
 
msgstr "        bzr diff NEWS"
1589
 
 
1590
 
#: bzrlib/builtins.py:2290
 
1315
msgstr ""
 
1316
 
 
1317
#: breezy/builtins.py:2281
 
1318
msgid "        brz diff NEWS"
 
1319
msgstr ""
 
1320
 
 
1321
#: breezy/builtins.py:2283
1591
1322
msgid "    Show the differences in working tree xxx for file NEWS::"
1592
 
msgstr "    Zobrazit rozdíly pro soubor NEWS v pracovním stromu xxx::"
1593
 
 
1594
 
#: bzrlib/builtins.py:2292
1595
 
msgid "        bzr diff xxx/NEWS"
1596
 
msgstr "        bzr diff xxx/NEWS"
1597
 
 
1598
 
#: bzrlib/builtins.py:2294
 
1323
msgstr ""
 
1324
 
 
1325
#: breezy/builtins.py:2285
 
1326
msgid "        brz diff xxx/NEWS"
 
1327
msgstr ""
 
1328
 
 
1329
#: breezy/builtins.py:2287
1599
1330
msgid "    Show the differences from branch xxx to this working tree:"
1600
 
msgstr "    Zobrazit rozdíly od větve xxx po tento pracovní strom:"
1601
 
 
1602
 
#: bzrlib/builtins.py:2296
1603
 
msgid "        bzr diff --old xxx"
1604
 
msgstr "        bzr diff --old xxx"
1605
 
 
1606
 
#: bzrlib/builtins.py:2298
 
1331
msgstr ""
 
1332
 
 
1333
#: breezy/builtins.py:2289
 
1334
msgid "        brz diff --old xxx"
 
1335
msgstr ""
 
1336
 
 
1337
#: breezy/builtins.py:2291
1607
1338
msgid "    Show the differences between two branches for file NEWS::"
1608
 
msgstr "    Zobrazit rozdíly pro soubor NEWS mezi dvěma větvemi::"
1609
 
 
1610
 
#: bzrlib/builtins.py:2300
1611
 
msgid "        bzr diff --old xxx --new yyy NEWS"
1612
 
msgstr "        bzr diff --old xxx --new yyy NEWS"
1613
 
 
1614
 
#: bzrlib/builtins.py:2302
1615
 
msgid "    Same as 'bzr diff' but prefix paths with old/ and new/::"
1616
 
msgstr "    Stejné jako 'bzr diff' jen cesty dostanou předponu old/ a new/::"
1617
 
 
1618
 
#: bzrlib/builtins.py:2304
 
1339
msgstr ""
 
1340
 
 
1341
#: breezy/builtins.py:2293
 
1342
msgid "        brz diff --old xxx --new yyy NEWS"
 
1343
msgstr ""
 
1344
 
 
1345
#: breezy/builtins.py:2295
 
1346
msgid "    Same as 'brz diff' but prefix paths with old/ and new/::"
 
1347
msgstr ""
 
1348
 
 
1349
#: breezy/builtins.py:2297
1619
1350
msgid ""
1620
 
"        bzr diff --prefix old/:new/\n"
 
1351
"        brz diff --prefix old/:new/\n"
1621
1352
"        \n"
1622
1353
"    Show the differences using a custom diff program with options::\n"
1623
1354
"    \n"
1624
 
"        bzr diff --using /usr/bin/diff --diff-options -wu"
 
1355
"        brz diff --using /usr/bin/diff --diff-options -wu"
1625
1356
msgstr ""
1626
 
"        bzr diff --prefix old/:new/\n"
1627
 
"        \n"
1628
 
"    Zobrazí rozdíly pomocí vlastního programu rozdílů s volbami::\n"
1629
 
"    \n"
1630
 
"        bzr diff --using /usr/bin/diff --možnosti- rozdílů -wu"
1631
1357
 
1632
 
#: bzrlib/builtins.py:2314
 
1358
# help of 'diff-options' option of 'diff' command
 
1359
#: breezy/builtins.py:2307
1633
1360
msgid "Pass these options to the external diff program."
1634
 
msgstr "Tyo možnosti úředejte externímu programu rozdílů."
 
1361
msgstr ""
1635
1362
 
1636
 
#: bzrlib/builtins.py:2317
 
1363
# help of 'prefix' option of 'diff' command
 
1364
#: breezy/builtins.py:2310
1637
1365
msgid ""
1638
1366
"Set prefixes added to old and new filenames, as two values separated by a "
1639
1367
"colon. (eg \"old/:new/\")."
1640
1368
msgstr ""
1641
 
"Nastaví předpony přidané ke starým a novým názvům souborů jako dvě hodnoty "
1642
 
"oddělené dvojtečkou. (např. \"old/:new/\")."
1643
1369
 
1644
 
#: bzrlib/builtins.py:2320
 
1370
# help of 'old' option of 'diff' command
 
1371
#: breezy/builtins.py:2313
1645
1372
msgid "Branch/tree to compare from."
1646
 
msgstr "Větev/strom z kterého porovnávat."
 
1373
msgstr ""
1647
1374
 
1648
 
#: bzrlib/builtins.py:2324
 
1375
# help of 'new' option of 'diff' command
 
1376
#: breezy/builtins.py:2317
1649
1377
msgid "Branch/tree to compare to."
1650
 
msgstr "Větev/strom s kterým porovnávat."
 
1378
msgstr ""
1651
1379
 
1652
 
#: bzrlib/builtins.py:2330
 
1380
# help of 'using' option of 'diff' command
 
1381
#: breezy/builtins.py:2323
1653
1382
msgid "Use this command to compare files."
1654
 
msgstr "Tento příkaz použijte pro porovnání souborů."
 
1383
msgstr ""
1655
1384
 
1656
 
#: bzrlib/builtins.py:2335
 
1385
# help of 'format' option of 'diff' command
 
1386
#: breezy/builtins.py:2328
1657
1387
msgid "Diff format to use."
1658
 
msgstr "Formát rozdílů k použití."
 
1388
msgstr ""
1659
1389
 
1660
 
#: bzrlib/builtins.py:2337
 
1390
# title of 'format' option of 'diff' command
 
1391
#: breezy/builtins.py:2330
1661
1392
msgid "Diff format"
1662
 
msgstr "Formát rozdílů"
1663
 
 
1664
 
#: bzrlib/builtins.py:2359
 
1393
msgstr ""
 
1394
 
 
1395
# help of 'context' option of 'diff' command
 
1396
#: breezy/builtins.py:2332
 
1397
msgid "How many lines of context to show."
 
1398
msgstr ""
 
1399
 
 
1400
#: breezy/builtins.py:2357
1665
1401
msgid "--prefix expects two values separated by a colon (eg \"old/:new/\")"
1666
1402
msgstr ""
1667
 
"--prefix očekává dvě hodnoty oddělené dvojtečkou (např \"old/:new/\")"
1668
 
 
1669
 
#: bzrlib/builtins.py:2363
1670
 
msgid "bzr diff --revision takes exactly one or two revision specifiers"
1671
 
msgstr "bzr diff --revision vyžaduje jeden nebo dva specifikátory revize"
1672
 
 
1673
 
#: bzrlib/builtins.py:2368 bzrlib/builtins.py:2765 bzrlib/builtins.py:2778
1674
 
#: bzrlib/builtins.py:2786 bzrlib/builtins.py:4959
 
1403
 
 
1404
#: breezy/builtins.py:2361
 
1405
msgid "brz diff --revision takes exactly one or two revision specifiers"
 
1406
msgstr ""
 
1407
 
 
1408
#: breezy/builtins.py:2366 breezy/builtins.py:2763 breezy/builtins.py:2776
 
1409
#: breezy/builtins.py:2784 breezy/builtins.py:4957
 
1410
#, python-brace-format
1675
1411
msgid "{0} and {1} are mutually exclusive"
1676
 
msgstr "{0} a {1} jsou vzájemně se vylučující"
 
1412
msgstr ""
1677
1413
 
1678
 
#: bzrlib/builtins.py:2388
 
1414
#: breezy/builtins.py:2386
1679
1415
msgid ""
1680
1416
"List files deleted in the working tree.\n"
1681
1417
"    "
1682
1418
msgstr ""
1683
 
"Soubory seznamu smazány v pracovním stromu.\n"
1684
 
"    "
1685
1419
 
1686
 
#: bzrlib/builtins.py:2465
 
1420
#: breezy/builtins.py:2463
1687
1421
msgid "Show the tree root directory."
1688
 
msgstr "Zobrazit adresář kořenu stromu."
 
1422
msgstr ""
1689
1423
 
1690
 
#: bzrlib/builtins.py:2467
 
1424
#: breezy/builtins.py:2465
1691
1425
msgid ""
1692
1426
"The root is the nearest enclosing directory with a .bzr control\n"
1693
1427
"directory."
1694
1428
msgstr ""
1695
 
"Kořen je nejbližší obklopující adresář s kontrolním\n"
1696
 
"adresářem .bzr."
1697
1429
 
1698
 
#: bzrlib/builtins.py:2482
 
1430
#: breezy/builtins.py:2480
1699
1431
msgid "The limit argument must be an integer."
1700
 
msgstr "Argument omezení musí být celé číslo."
 
1432
msgstr ""
1701
1433
 
1702
 
#: bzrlib/builtins.py:2490
 
1434
#: breezy/builtins.py:2488
1703
1435
msgid "The levels argument must be an integer."
1704
 
msgstr "Argument úrovně musí být celé číslo."
 
1436
msgstr ""
1705
1437
 
1706
 
#: bzrlib/builtins.py:2495
 
1438
#: breezy/builtins.py:2493
1707
1439
msgid "Show historical log for a branch or subset of a branch."
1708
 
msgstr "Zobrazit historický záznam větve nebo podmnožiny větve."
 
1440
msgstr ""
1709
1441
 
1710
 
#: bzrlib/builtins.py:2497
 
1442
#: breezy/builtins.py:2495
1711
1443
msgid ""
1712
 
"log is bzr's default tool for exploring the history of a branch.\n"
 
1444
"log is brz's default tool for exploring the history of a branch.\n"
1713
1445
"The branch to use is taken from the first parameter. If no parameters\n"
1714
1446
"are given, the branch containing the working directory is logged.\n"
1715
1447
"Here are some simple examples::"
1716
1448
msgstr ""
1717
 
"log je výchozí nástroj bzr pro prozkoumávání historie větve.\n"
1718
 
"Používaná větev je vzata z prvního parametru. Pokud parametry\n"
1719
 
"nejsou předány, je zaznamenána větev obsahující pracovní adresář.\n"
1720
 
"Zde jsou jisté jednoduché příklady::"
1721
1449
 
1722
 
#: bzrlib/builtins.py:2502
 
1450
#: breezy/builtins.py:2500
1723
1451
msgid ""
1724
 
"  bzr log                       log the current branch\n"
1725
 
"  bzr log foo.py                log a file in its branch\n"
1726
 
"  bzr log http://server/branch  log a branch on a server"
 
1452
"  brz log                       log the current branch\n"
 
1453
"  brz log foo.py                log a file in its branch\n"
 
1454
"  brz log http://server/branch  log a branch on a server"
1727
1455
msgstr ""
1728
 
"  bzr log                       zaznamenat současnou větev\n"
1729
 
"  bzr log foo.py                zaznamenat soubor ve větvi\n"
1730
 
"  bzr log http://server/větev  zaznamenat větev na serveru"
1731
1456
 
1732
 
#: bzrlib/builtins.py:2506
 
1457
#: breezy/builtins.py:2504
1733
1458
msgid ""
1734
1459
"The filtering, ordering and information shown for each revision can\n"
1735
1460
"be controlled as explained below. By default, all revisions are\n"
1738
1463
"merged revisions are shown indented under the revision in which they\n"
1739
1464
"were merged."
1740
1465
msgstr ""
1741
 
"Filtrování, seřazení a informace zobrazené v každé revizi\n"
1742
 
"mohou být kontrolovány tak jak je vysvětleno níže. Standardně\n"
1743
 
"jsou všechny revize zobrazeny v topologickém seřazení, takže\n"
1744
 
"nové revize jsou zobrazeny před staršími a následníci jsou vždycky\n"
1745
 
"zobrazeny před předchůdci. Pokud je toto zakázáno, sloučené\n"
1746
 
"revize jsou zobrazeny s odsazením pod revizi, v které byly sloučeny."
1747
1466
 
1748
 
#: bzrlib/builtins.py:2513
 
1467
#: breezy/builtins.py:2511
1749
1468
msgid ":Output control:"
1750
 
msgstr ":Kontrola výstupu:"
 
1469
msgstr ""
1751
1470
 
1752
 
#: bzrlib/builtins.py:2515
 
1471
#: breezy/builtins.py:2513
1753
1472
msgid ""
1754
1473
"  The log format controls how information about each revision is\n"
1755
1474
"  displayed. The standard log formats are called ``long``, ``short``\n"
1756
 
"  and ``line``. The default is long. See ``bzr help log-formats``\n"
 
1475
"  and ``line``. The default is long. See ``brz help log-formats``\n"
1757
1476
"  for more details on log formats."
1758
1477
msgstr ""
1759
 
"  Formát záznamu kontroluje jak jsou informace o každé revizi\n"
1760
 
"  zobrazeny. Stadnardní formáty záznamu se nazývají ``long``, ``short``\n"
1761
 
"  a ``line``. Výchozí je long. Viz ``bzr help log-formats``\n"
1762
 
"  pro podrobnosti o formátech záznamu."
1763
1478
 
1764
 
#: bzrlib/builtins.py:2520
 
1479
#: breezy/builtins.py:2518
1765
1480
msgid ""
1766
1481
"  The following options can be used to control what information is\n"
1767
1482
"  displayed::"
1768
1483
msgstr ""
1769
 
"  Následující volby mhou být použito pro určení zobrazených\n"
1770
 
"  informací::"
1771
1484
 
1772
 
#: bzrlib/builtins.py:2523
 
1485
#: breezy/builtins.py:2521
1773
1486
msgid ""
1774
1487
"    -l N        display a maximum of N revisions\n"
1775
1488
"    -n N        display N levels of revisions (0 for all, 1 for collapsed)\n"
1777
1490
"    -p          display a diff (patch) for each revision\n"
1778
1491
"    --show-ids  display revision-ids (and file-ids), not just revnos"
1779
1492
msgstr ""
1780
 
"    -l N        zobrazí maximálně N revizí\n"
1781
 
"    -n N        zobrazí N úrovní revizí (0 pro všechny, 1 pro sbalené)\n"
1782
 
"    -v          zobrazí souhrn stavu (delta) pro každou revizi\n"
1783
 
"    -p          zobrazí rozdíl (záplatu) pro každou revizi\n"
1784
 
"    --show-ids  zobrazí id revizí (a souborů), nejen čísla"
1785
1493
 
1786
 
#: bzrlib/builtins.py:2529
 
1494
#: breezy/builtins.py:2527
1787
1495
msgid ""
1788
1496
"  Note that the default number of levels to display is a function of the\n"
1789
1497
"  log format. If the -n option is not used, the standard log formats show\n"
1790
1498
"  just the top level (mainline)."
1791
1499
msgstr ""
1792
 
"  Nezapomeňte, že výchozí počet úrovní k zobrazení je funkce\n"
1793
 
"  formátu záznamu. Pokud volba -n není použita, standardní formáty\n"
1794
 
"  záznamu zobrazí pouze nejvyšší úroveň (hlavní čáru)."
1795
1500
 
1796
 
#: bzrlib/builtins.py:2533
 
1501
#: breezy/builtins.py:2531
1797
1502
msgid ""
1798
1503
"  Status summaries are shown using status flags like A, M, etc. To see\n"
1799
1504
"  the changes explained using words like ``added`` and ``modified``\n"
1800
1505
"  instead, use the -vv option."
1801
1506
msgstr ""
1802
 
"  Shrnutí stavu jsou zobrazeny pomocí příznaků jako A, M, atd.\n"
1803
 
"  Abyste místo toho viděli změny vysvětlené pomocí slov jako\n"
1804
 
"  ``přidáno`` a ``změněno``, použijte volbu -vv."
1805
1507
 
1806
 
#: bzrlib/builtins.py:2537
 
1508
#: breezy/builtins.py:2535
1807
1509
msgid ":Ordering control:"
1808
 
msgstr ":Kontrola pořadí:"
 
1510
msgstr ""
1809
1511
 
1810
 
#: bzrlib/builtins.py:2539
 
1512
#: breezy/builtins.py:2537
1811
1513
msgid ""
1812
1514
"  To display revisions from oldest to newest, use the --forward option.\n"
1813
1515
"  In most cases, using this option will have little impact on the total\n"
1814
1516
"  time taken to produce a log, though --forward does not incrementally\n"
1815
1517
"  display revisions like --reverse does when it can."
1816
1518
msgstr ""
1817
 
"  Pro zobrazení od nejstarší po nejnovější, použijte volbu --forward.\n"
1818
 
"  Ve většině případů použití této možnosti bude mít malý dopad\n"
1819
 
"  na celkový čas nutný pro vytvoření záznamu, i když --forward\n"
1820
 
"  revize nezobrazuje postupně tak jako to dělá --reverse když může."
1821
1519
 
1822
 
#: bzrlib/builtins.py:2544
 
1520
#: breezy/builtins.py:2542
1823
1521
msgid ":Revision filtering:"
1824
 
msgstr ":Filtrování revizí:"
 
1522
msgstr ""
1825
1523
 
1826
 
#: bzrlib/builtins.py:2546
 
1524
#: breezy/builtins.py:2544
1827
1525
msgid ""
1828
1526
"  The -r option can be used to specify what revision or range of revisions\n"
1829
1527
"  to filter against. The various forms are shown below::"
1830
1528
msgstr ""
1831
 
"  Volba -r  může být použita pro určení proti které revizi nebo rozsahu "
1832
 
"revizi\n"
1833
 
"  filtrovat. Různé formy jsou zobrazeny níže::"
1834
1529
 
1835
 
#: bzrlib/builtins.py:2549
 
1530
#: breezy/builtins.py:2547
1836
1531
msgid ""
1837
1532
"    -rX      display revision X\n"
1838
1533
"    -rX..    display revision X and later\n"
1839
1534
"    -r..Y    display up to and including revision Y\n"
1840
1535
"    -rX..Y   display from X to Y inclusive"
1841
1536
msgstr ""
1842
 
"    -rX      zobrazí revizi X\n"
1843
 
"    -rX..    zobrazí revizi X a pozdější\n"
1844
 
"    -r..Y    zobrazí až po a včetně revize Y\n"
1845
 
"    -rX..Y   zobrazí od X do Y včetně"
1846
1537
 
1847
 
#: bzrlib/builtins.py:2554
 
1538
#: breezy/builtins.py:2552
1848
1539
msgid ""
1849
 
"  See ``bzr help revisionspec`` for details on how to specify X and Y.\n"
 
1540
"  See ``brz help revisionspec`` for details on how to specify X and Y.\n"
1850
1541
"  Some common examples are given below::"
1851
1542
msgstr ""
1852
 
"  Viz ``bzr help revisionspec`` pro podrobnosti jak zadat X a Y.\n"
1853
 
"  Některé běžné příklady jsou zadány níže::"
1854
1543
 
1855
 
#: bzrlib/builtins.py:2557
 
1544
#: breezy/builtins.py:2555
1856
1545
msgid ""
1857
1546
"    -r-1                show just the tip\n"
1858
1547
"    -r-10..             show the last 10 mainline revisions\n"
1861
1550
"                        branch and the one at location path\n"
1862
1551
"    -rdate:yesterday..  show changes since yesterday"
1863
1552
msgstr ""
1864
 
"    -r-1                zobrazit pouze špičku\n"
1865
 
"    -r-10..             zobrazit posledních 10 hlavních revizí\n"
1866
 
"    -rsubmit:..         zobrazit co je v této větvi nového\n"
1867
 
"    -rancestor:path..   zobrazí změny od spolčeného předka této\n"
1868
 
"                        větve a větve v cestě umístění\n"
1869
 
"    -rdate:yesterday..  zobrazit změny od včerejšího dne"
1870
1553
 
1871
 
#: bzrlib/builtins.py:2564
 
1554
#: breezy/builtins.py:2562
1872
1555
msgid ""
1873
1556
"  When logging a range of revisions using -rX..Y, log starts at\n"
1874
1557
"  revision Y and searches back in history through the primary\n"
1877
1560
"  along the way. If multi-level logging is used (-n0), X may be\n"
1878
1561
"  a nested merge revision and the log will be truncated accordingly."
1879
1562
msgstr ""
1880
 
"  Při zaznamenávání rozsahu revizí pomocí -rX..Y. záznam\n"
1881
 
"  začne u revize Y a prohledává zpětně historii hlavních\n"
1882
 
"  (\"levých\") nadřazených dokud nenajde X. Při záznamu\n"
1883
 
"  pouze horní úrovně (pomocí -n1) je nahlášeny chyba,\n"
1884
 
"  pokud X není během operace nalezeno. Pokud je\n"
1885
 
"  použito mnohaúrovňové zaznamenávání (-n0), X může\n"
1886
 
"  být vnořená revize sloučení a záznam bude zkrácen\n"
1887
 
"  odpovídajícím způsobem."
1888
1563
 
1889
 
#: bzrlib/builtins.py:2571
 
1564
#: breezy/builtins.py:2569
1890
1565
msgid ":Path filtering:"
1891
 
msgstr ":Filtrování cesty:"
 
1566
msgstr ""
1892
1567
 
1893
 
#: bzrlib/builtins.py:2573
 
1568
#: breezy/builtins.py:2571
1894
1569
msgid ""
1895
1570
"  If parameters are given and the first one is not a branch, the log\n"
1896
1571
"  will be filtered to show only those revisions that changed the\n"
1897
1572
"  nominated files or directories."
1898
1573
msgstr ""
1899
 
"  Pokud jsou parametry zadány a první není větev, záznam\n"
1900
 
"  bude filtrován aby zobrazoval pouze ty revize, které změnili\n"
1901
 
"  zadané soubory nebo adresáře."
1902
1574
 
1903
 
#: bzrlib/builtins.py:2577
 
1575
#: breezy/builtins.py:2575
1904
1576
msgid ""
1905
1577
"  Filenames are interpreted within their historical context. To log a\n"
1906
1578
"  deleted file, specify a revision range so that the file existed at\n"
1907
1579
"  the end or start of the range."
1908
1580
msgstr ""
1909
 
"  Názvy souborů jsou chápány v jejich historickém kontextu. Pro\n"
1910
 
"  zaznamenání smazaného souboru zadejte rozsah revizí tak, aby\n"
1911
 
"  soubor existoval na konci nebo začátku rozsahu."
1912
1581
 
1913
 
#: bzrlib/builtins.py:2581
 
1582
#: breezy/builtins.py:2579
1914
1583
msgid ""
1915
1584
"  Historical context is also important when interpreting pathnames of\n"
1916
1585
"  renamed files/directories. Consider the following example:"
1917
1586
msgstr ""
1918
 
"  Historický kontext je také důležitý při výkladu názvů cest\n"
1919
 
"  přejmenovaných souborů/adresářů. Zvažte následující příklad:"
1920
1587
 
1921
 
#: bzrlib/builtins.py:2584
 
1588
#: breezy/builtins.py:2582
1922
1589
msgid ""
1923
1590
"  * revision 1: add tutorial.txt\n"
1924
1591
"  * revision 2: modify tutorial.txt\n"
1925
1592
"  * revision 3: rename tutorial.txt to guide.txt; add tutorial.txt"
1926
1593
msgstr ""
1927
 
"  * revize 1: přidána výuka.txt\n"
1928
 
"  * revize 2: výuka.txt změněna\n"
1929
 
"  * revize 3: výuka.txt přejmenována na průvodce.txt; výuka.txt přidána"
1930
1594
 
1931
 
#: bzrlib/builtins.py:2588
 
1595
#: breezy/builtins.py:2586
1932
1596
msgid "  In this case:"
1933
 
msgstr "  V tomto případě:"
1934
 
 
1935
 
#: bzrlib/builtins.py:2590
1936
 
msgid "  * ``bzr log guide.txt`` will log the file added in revision 1"
1937
 
msgstr ""
1938
 
"  * ``bzr log průvodce.txt`` soubor zaznamená jako přidaný v revizi 1"
1939
 
 
1940
 
#: bzrlib/builtins.py:2592
1941
 
msgid ""
1942
 
"  * ``bzr log tutorial.txt`` will log the new file added in revision 3"
1943
 
msgstr "  * ``bzr log výuka.txt`` soubor zaznamená jako přidaný v revizi 3"
1944
 
 
1945
 
#: bzrlib/builtins.py:2594
1946
 
msgid ""
1947
 
"  * ``bzr log -r2 -p tutorial.txt`` will show the changes made to\n"
 
1597
msgstr ""
 
1598
 
 
1599
#: breezy/builtins.py:2588
 
1600
msgid "  * ``brz log guide.txt`` will log the file added in revision 1"
 
1601
msgstr ""
 
1602
 
 
1603
#: breezy/builtins.py:2590
 
1604
msgid "  * ``brz log tutorial.txt`` will log the new file added in revision 3"
 
1605
msgstr ""
 
1606
 
 
1607
#: breezy/builtins.py:2592
 
1608
msgid ""
 
1609
"  * ``brz log -r2 -p tutorial.txt`` will show the changes made to\n"
1948
1610
"    the original file in revision 2."
1949
1611
msgstr ""
1950
 
"  * ``bzr log -r2 -p výuka.txt`` zobrazí změny provedené v\n"
1951
 
"    původním souboru v revizi 2."
1952
1612
 
1953
 
#: bzrlib/builtins.py:2597
 
1613
#: breezy/builtins.py:2595
1954
1614
msgid ""
1955
 
"  * ``bzr log -r2 -p guide.txt`` will display an error message as there\n"
 
1615
"  * ``brz log -r2 -p guide.txt`` will display an error message as there\n"
1956
1616
"    was no file called guide.txt in revision 2."
1957
1617
msgstr ""
1958
 
"  * ``bzr log -r2 -p průvodce.txt`` zobrazí chybovou zprávu protože\n"
1959
 
"    v revizi 2 neexistoval žádný soubor jménem výuka.txt."
1960
1618
 
1961
 
#: bzrlib/builtins.py:2600
 
1619
#: breezy/builtins.py:2598
1962
1620
msgid ""
1963
1621
"  Renames are always followed by log. By design, there is no need to\n"
1964
1622
"  explicitly ask for this (and no way to stop logging a file back\n"
1965
1623
"  until it was last renamed)."
1966
1624
msgstr ""
1967
 
"  Přejmenování jsou vždycky následována záznamem. Záměrně pro\n"
1968
 
"  nemusíte výslovně žádat  (a neexistuje způsob jak zastavit aby\n"
1969
 
"  soubor byl zaznamenán zpět do doby posledního přejmenování)."
1970
1625
 
1971
 
#: bzrlib/builtins.py:2604
 
1626
#: breezy/builtins.py:2602
1972
1627
msgid ":Other filtering:"
1973
 
msgstr ":Jiné filtrování:"
 
1628
msgstr ""
1974
1629
 
1975
 
#: bzrlib/builtins.py:2606
 
1630
#: breezy/builtins.py:2604
1976
1631
msgid ""
1977
1632
"  The --match option can be used for finding revisions that match a\n"
1978
1633
"  regular expression in a commit message, committer, author or bug.\n"
1980
1635
"  expressions. --match-author, --match-bugs, --match-committer and\n"
1981
1636
"  --match-message can be used to only match a specific field."
1982
1637
msgstr ""
1983
 
"  Volba --match může být použita k nalezení revizí, které odpovídají\n"
1984
 
"  regulárnímu výrazu ve zprávě odevzdání, odevzdávajícímu, autorovi\n"
1985
 
"  nebo chybě. Zadáním volby několikrát bude provádět shodu se všemi\n"
1986
 
"  zadanými výrazy, --match-author, --match-bugs, --match-committer a\n"
1987
 
"  --match-message může být použito pro porovnání s určitým polem."
1988
1638
 
1989
 
#: bzrlib/builtins.py:2612
 
1639
#: breezy/builtins.py:2610
1990
1640
msgid ":Tips & tricks:"
1991
 
msgstr ":Tipy a tríky:"
 
1641
msgstr ""
1992
1642
 
1993
 
#: bzrlib/builtins.py:2614
 
1643
#: breezy/builtins.py:2612
1994
1644
msgid ""
1995
1645
"  GUI tools and IDEs are often better at exploring history than command\n"
1996
1646
"  line tools: you may prefer qlog or viz from qbzr or bzr-gtk, the\n"
1997
 
"  bzr-explorer shell, or the Loggerhead web interface.  See the Plugin\n"
1998
 
"  Guide <http://doc.bazaar.canonical.com/plugins/en/> and\n"
 
1647
"  bzr-explorer shell, or the Loggerhead web interface.  See the Bazaar\n"
 
1648
"  Plugin Guide <http://doc.bazaar.canonical.com/plugins/en/> and\n"
1999
1649
"  <http://wiki.bazaar.canonical.com/IDEIntegration>.  "
2000
1650
msgstr ""
2001
 
"  Nástroje rozhraní a IDE jsou často lepší pro procházení historie než \n"
2002
 
"  nástroje příkazové řádky: můžete vyzkoušet qlog nebo viz z qbzr\n"
2003
 
"  nebo bzr-gtk, prostředí průzkumníka bzr nebo internetové rozhraní\n"
2004
 
"  Loggerhead. Další informace můžete nalézt v průvodci zásuvnými moduly  "
2005
 
 
2006
 
#: bzrlib/builtins.py:2620
2007
 
msgid ""
2008
 
"  You may find it useful to add the aliases below to ``bazaar.conf``::"
2009
 
msgstr "  Možná Vám přijde užitečné přidat přezdívky do ``bazaar.conf``::"
2010
 
 
2011
 
#: bzrlib/builtins.py:2622
2012
 
msgid ""
2013
 
"    [ALIASES]\n"
2014
 
"    tip = log -r-1\n"
2015
 
"    top = log -l10 --line\n"
2016
 
"    show = log -v -p"
2017
 
msgstr ""
2018
 
"    [ALIASES]\n"
2019
 
"    tip = log -r-1\n"
2020
 
"    top = log -l10 --line\n"
2021
 
"    show = log -v -p"
2022
 
 
2023
 
#: bzrlib/builtins.py:2627
2024
 
msgid ""
2025
 
"  ``bzr tip`` will then show the latest revision while ``bzr top``\n"
 
1651
 
 
1652
#: breezy/builtins.py:2618
 
1653
msgid "  You may find it useful to add the aliases below to ``bazaar.conf``::"
 
1654
msgstr ""
 
1655
 
 
1656
#: breezy/builtins.py:2620
 
1657
msgid ""
 
1658
"    [ALIASES]\n"
 
1659
"    tip = log -r-1\n"
 
1660
"    top = log -l10 --line\n"
 
1661
"    show = log -v -p"
 
1662
msgstr ""
 
1663
 
 
1664
#: breezy/builtins.py:2625
 
1665
msgid ""
 
1666
"  ``brz tip`` will then show the latest revision while ``brz top``\n"
2026
1667
"  will show the last 10 mainline revisions. To see the details of a\n"
2027
 
"  particular revision X,  ``bzr show -rX``."
 
1668
"  particular revision X,  ``brz show -rX``."
2028
1669
msgstr ""
2029
 
"  ``bzr tip`` pak zobrazí poslední revizi zatímco ``bzr top``\n"
2030
 
"  zobrazí posledních 10 hlavních revizí. Pro zobrazení podrobností\n"
2031
 
"  určité revize X, zadejte  ``bzr show -rX``."
2032
1670
 
2033
 
#: bzrlib/builtins.py:2631
 
1671
#: breezy/builtins.py:2629
2034
1672
msgid ""
2035
1673
"  If you are interested in looking deeper into a particular merge X,\n"
2036
 
"  use ``bzr log -n0 -rX``."
 
1674
"  use ``brz log -n0 -rX``."
2037
1675
msgstr ""
2038
 
"  Pokud máte zájem o hlubším pohlédnutí do určitého sloučení X,\n"
2039
 
"  použijte ``bzr log -n0 -rX``."
2040
1676
 
2041
 
#: bzrlib/builtins.py:2634
 
1677
#: breezy/builtins.py:2632
2042
1678
msgid ""
2043
 
"  ``bzr log -v`` on a branch with lots of history is currently\n"
 
1679
"  ``brz log -v`` on a branch with lots of history is currently\n"
2044
1680
"  very slow. A fix for this issue is currently under development.\n"
2045
1681
"  With or without that fix, it is recommended that a revision range\n"
2046
1682
"  be given when using the -v option."
2047
1683
msgstr ""
2048
 
"  ``bzr log -v`` ve větvi s dlouhou historií je v současnosti\n"
2049
 
"  velmi pomalý. Oprava pro tento problém je nyní ve vývoji.\n"
2050
 
"  I s či bez této opravy je doporučeno, aby spolu s volbou -v\n"
2051
 
"  byl zadán rozsah revizí."
2052
1684
 
2053
 
#: bzrlib/builtins.py:2639
 
1685
#: breezy/builtins.py:2637
2054
1686
msgid ""
2055
 
"  bzr has a generic full-text matching plugin, bzr-search, that can be\n"
 
1687
"  brz has a generic full-text matching plugin, brz-search, that can be\n"
2056
1688
"  used to find revisions matching user names, commit messages, etc.\n"
2057
1689
"  Among other features, this plugin can find all revisions containing\n"
2058
1690
"  a list of words but not others."
2059
1691
msgstr ""
2060
 
"  bzr má obecný full-textový zásuvný modul, bzr-search, který může být\n"
2061
 
"  použit k nalezení revizí shodující se s uživatelskými jmény, zprávami\n"
2062
 
"  odevzdání atd. Mezi další funkce patří nalezení revizí obsahující\n"
2063
 
"  seznam slov, ale ne ostatních."
2064
1692
 
2065
 
#: bzrlib/builtins.py:2644
 
1693
#: breezy/builtins.py:2642
2066
1694
msgid ""
2067
1695
"  When exploring non-mainline history on large projects with deep\n"
2068
1696
"  history, the performance of log can be greatly improved by installing\n"
2069
1697
"  the historycache plugin. This plugin buffers historical information\n"
2070
1698
"  trading disk space for faster speed."
2071
1699
msgstr ""
2072
 
"  Při prozkoumávání historie mimo hlavní čáru ve velkých projektech\n"
2073
 
"  s hlubokou historií může být výkon záznamu velmi vylepšen instalací\n"
2074
 
"  zásuvného modulu historycache. Tento modul ukládá historické\n"
2075
 
"  informace do mezipaměti čímž vyměňuje místo na disku za rychlost."
2076
1700
 
2077
 
#: bzrlib/builtins.py:2653
 
1701
# help of 'forward' option of 'log' command
 
1702
#: breezy/builtins.py:2651
2078
1703
msgid "Show from oldest to newest."
2079
 
msgstr "Zobrazit od nejstarších po nejnovější."
 
1704
msgstr ""
2080
1705
 
2081
 
#: bzrlib/builtins.py:2656
 
1706
# help of 'verbose' option of 'log' command
 
1707
#: breezy/builtins.py:2654
2082
1708
msgid "Show files changed in each revision."
2083
 
msgstr "Zobrazit změněné soubory v každé revizi."
 
1709
msgstr ""
2084
1710
 
2085
 
#: bzrlib/builtins.py:2662
 
1711
# help of 'change' option of 'log' command
 
1712
#: breezy/builtins.py:2660
2086
1713
msgid "Show just the specified revision. See also \"help revisionspec\"."
2087
 
msgstr "Zobrazit pouze zadané revize. Viz také \"help revisionspec\"."
 
1714
msgstr ""
2088
1715
 
2089
 
#: bzrlib/builtins.py:2666
 
1716
# help of 'authors' option of 'log' command
 
1717
#: breezy/builtins.py:2664
2090
1718
msgid "What names to list as authors - first, all or committer."
2091
 
msgstr "Které jména uvést jako autory - první, všechny nebo odevzdávajícího."
 
1719
msgstr ""
2092
1720
 
2093
 
#: bzrlib/builtins.py:2667
 
1721
# title of 'authors' option of 'log' command
 
1722
#: breezy/builtins.py:2665
2094
1723
msgid "Authors"
2095
 
msgstr "Autoři"
 
1724
msgstr ""
2096
1725
 
2097
 
#: bzrlib/builtins.py:2672
 
1726
# help of 'levels' option of 'log' command
 
1727
#: breezy/builtins.py:2670
2098
1728
msgid "Number of levels to display - 0 for all, 1 for flat."
2099
 
msgstr "Počet úrovní k zobrazení - 0 všechny, 1 ploché."
 
1729
msgstr ""
2100
1730
 
2101
 
#: bzrlib/builtins.py:2682
 
1731
# help of 'limit' option of 'log' command
 
1732
#: breezy/builtins.py:2680
2102
1733
msgid "Limit the output to the first N revisions."
2103
 
msgstr "Omezit výstup na prvních N revizí."
 
1734
msgstr ""
2104
1735
 
2105
 
#: bzrlib/builtins.py:2687
 
1736
# help of 'show-diff' option of 'log' command
 
1737
#: breezy/builtins.py:2685
2106
1738
msgid "Show changes made in each revision as a patch."
2107
 
msgstr "Zobrazit změny provedené v každé revizi jako záplatu."
 
1739
msgstr ""
2108
1740
 
2109
 
#: bzrlib/builtins.py:2689
 
1741
# help of 'include-merged' option of 'log' command
 
1742
#: breezy/builtins.py:2687
2110
1743
msgid "Show merged revisions like --levels 0 does."
2111
 
msgstr "Zobrazit sloučené revize tak jako --levels 0."
 
1744
msgstr ""
2112
1745
 
2113
 
#: bzrlib/builtins.py:2693
 
1746
# help of 'omit-merges' option of 'log' command
 
1747
#: breezy/builtins.py:2691
2114
1748
msgid "Do not report commits with more than one parent."
2115
 
msgstr "Neoznamovat odevzdání s více než jedním nadřazeným."
 
1749
msgstr ""
2116
1750
 
2117
 
#: bzrlib/builtins.py:2695
 
1751
# help of 'exclude-common-ancestry' option of 'log' command
 
1752
#: breezy/builtins.py:2693
2118
1753
msgid ""
2119
1754
"Display only the revisions that are not part of both ancestries (require -"
2120
1755
"rX..Y)."
2121
1756
msgstr ""
2122
 
"Zobrazit pouze revize, které nejsou součástí obou rodových původů (vyžaduje -"
2123
 
"rX..Y)."
2124
1757
 
2125
 
#: bzrlib/builtins.py:2699
 
1758
# help of 'signatures' option of 'log' command
 
1759
#: breezy/builtins.py:2697
2126
1760
msgid "Show digital signature validity."
2127
 
msgstr "Zobrazit platnost digitálního podpisu."
 
1761
msgstr ""
2128
1762
 
2129
 
#: bzrlib/builtins.py:2702
 
1763
# help of 'match' option of 'log' command
 
1764
#: breezy/builtins.py:2700
2130
1765
msgid "Show revisions whose properties match this expression."
2131
 
msgstr "Zobrazit revize jejichž vlastnosti odpovídají tomuto výrazu."
 
1766
msgstr ""
2132
1767
 
2133
 
#: bzrlib/builtins.py:2706
 
1768
# help of 'match-message' option of 'log' command
 
1769
#: breezy/builtins.py:2704
2134
1770
msgid "Show revisions whose message matches this expression."
2135
 
msgstr "Zobrazit revize jejichž zpráva odpovídá tomuto výrazu."
 
1771
msgstr ""
2136
1772
 
2137
 
#: bzrlib/builtins.py:2710
 
1773
# help of 'match-committer' option of 'log' command
 
1774
#: breezy/builtins.py:2708
2138
1775
msgid "Show revisions whose committer matches this expression."
2139
 
msgstr "Zobrazit revize jejichž odevzdávající odpovídá tomuto výrazu."
 
1776
msgstr ""
2140
1777
 
2141
 
#: bzrlib/builtins.py:2714
 
1778
# help of 'match-author' option of 'log' command
 
1779
#: breezy/builtins.py:2712
2142
1780
msgid "Show revisions whose authors match this expression."
2143
 
msgstr "Zobrazit revize jejichž autoři odpovídaji tomuto výrazu."
 
1781
msgstr ""
2144
1782
 
2145
 
#: bzrlib/builtins.py:2718
 
1783
# help of 'match-bugs' option of 'log' command
 
1784
#: breezy/builtins.py:2716
2146
1785
msgid "Show revisions whose bugs match this expression."
2147
 
msgstr "Zobrazit revize jejichž chyby odpovídají tomuto výrazu."
 
1786
msgstr ""
2148
1787
 
2149
 
#: bzrlib/builtins.py:2772
 
1788
#: breezy/builtins.py:2770
2150
1789
msgid "--exclude-common-ancestry requires -r with two revisions"
2151
 
msgstr "--exclude-common-ancestry vyžaduje -r s fvěma revizemi"
 
1790
msgstr ""
2152
1791
 
2153
 
#: bzrlib/builtins.py:2800
 
1792
#: breezy/builtins.py:2798
2154
1793
#, python-format
2155
1794
msgid "Path unknown at end or start of revision range: %s"
2156
 
msgstr "Na konci nebo začítku rozsahu revizí je neznámá cesta: %s"
2157
 
 
2158
 
#: bzrlib/builtins.py:2917
2159
 
#, python-format
2160
 
msgid "bzr %s doesn't accept two revisions in different branches."
2161
 
msgstr "bzr %s nepřijímá dvě rvize v různých větvích."
2162
 
 
2163
 
#: bzrlib/builtins.py:2933
2164
 
#, python-format
2165
 
msgid "bzr %s --revision takes one or two values."
2166
 
msgstr "bzr %s --revision očekává jednu nebo dvě hodnoty."
2167
 
 
2168
 
#: bzrlib/builtins.py:2978
 
1795
msgstr ""
 
1796
 
 
1797
#: breezy/builtins.py:2915
 
1798
#, python-format
 
1799
msgid "brz %s doesn't accept two revisions in different branches."
 
1800
msgstr ""
 
1801
 
 
1802
#: breezy/builtins.py:2931
 
1803
#, python-format
 
1804
msgid "brz %s --revision takes one or two values."
 
1805
msgstr ""
 
1806
 
 
1807
#: breezy/builtins.py:2976
2169
1808
msgid ""
2170
1809
"List files in a tree.\n"
2171
1810
"    "
2172
1811
msgstr ""
2173
 
"Zobrazit soubory ve stormu.\n"
2174
 
"    "
2175
1812
 
2176
 
#: bzrlib/builtins.py:2987
 
1813
# help of 'recursive' option of 'ls' command
 
1814
#: breezy/builtins.py:2985
2177
1815
msgid "Recurse into subdirectories."
2178
 
msgstr "Rekurzivně do podadresářů."
 
1816
msgstr ""
2179
1817
 
2180
 
#: bzrlib/builtins.py:2989
 
1818
# help of 'from-root' option of 'ls' command
 
1819
#: breezy/builtins.py:2987
2181
1820
msgid "Print paths relative to the root of the branch."
2182
 
msgstr "Vypsat cesty související s kořenem větve."
 
1821
msgstr ""
2183
1822
 
2184
 
#: bzrlib/builtins.py:2991
 
1823
# help of 'unknown' option of 'ls' command
 
1824
#: breezy/builtins.py:2989
2185
1825
msgid "Print unknown files."
2186
 
msgstr "Vypsat neznámé soubory."
 
1826
msgstr ""
2187
1827
 
2188
 
#: bzrlib/builtins.py:2992
 
1828
# help of 'versioned' option of 'ls' command
 
1829
#: breezy/builtins.py:2990
2189
1830
msgid "Print versioned files."
2190
 
msgstr "Vypsat soubory s verzí."
 
1831
msgstr ""
2191
1832
 
2192
 
#: bzrlib/builtins.py:2995
 
1833
# help of 'ignored' option of 'ls' command
 
1834
#: breezy/builtins.py:2993
2193
1835
msgid "Print ignored files."
2194
 
msgstr "Vypsat ignorované soubory."
 
1836
msgstr ""
2195
1837
 
2196
 
#: bzrlib/builtins.py:2997
 
1838
# help of 'kind' option of 'ls' command
 
1839
#: breezy/builtins.py:2995
2197
1840
msgid "List entries of a particular kind: file, directory, symlink."
2198
 
msgstr "Vypsat záznamy určitého druhu: soubor, adresář, symbolický odkaz."
 
1841
msgstr ""
2199
1842
 
2200
 
#: bzrlib/builtins.py:3010
 
1843
#: breezy/builtins.py:3008
2201
1844
msgid "invalid kind specified"
2202
 
msgstr "Zadán neplatný druh"
 
1845
msgstr ""
2203
1846
 
2204
 
#: bzrlib/builtins.py:3013
 
1847
#: breezy/builtins.py:3011
2205
1848
msgid "Cannot set both --verbose and --null"
2206
 
msgstr "Nelze nastavit --verbose a --null najednou"
 
1849
msgstr ""
2207
1850
 
2208
 
#: bzrlib/builtins.py:3022
 
1851
#: breezy/builtins.py:3020
2209
1852
msgid "cannot specify both --from-root and PATH"
2210
 
msgstr "Nelze zadat --from-root a PATH najednou"
 
1853
msgstr ""
2211
1854
 
2212
 
#: bzrlib/builtins.py:3109
 
1855
#: breezy/builtins.py:3107
2213
1856
msgid "Ignore specified files or patterns."
2214
 
msgstr "Ignorovat zadané soubory nebo vzory."
2215
 
 
2216
 
#: bzrlib/builtins.py:3111
2217
 
msgid "See ``bzr help patterns`` for details on the syntax of patterns."
2218
 
msgstr "Viz ``bzr help patterns`` pro podrobnosti o syntaxi vzorů."
2219
 
 
2220
 
#: bzrlib/builtins.py:3113
 
1857
msgstr ""
 
1858
 
 
1859
#: breezy/builtins.py:3109
 
1860
msgid "See ``brz help patterns`` for details on the syntax of patterns."
 
1861
msgstr ""
 
1862
 
 
1863
#: breezy/builtins.py:3111
2221
1864
msgid ""
2222
1865
"If a .bzrignore file does not exist, the ignore command\n"
2223
1866
"will create one and add the specified files or patterns to the newly\n"
2225
1868
".bzrignore file to be versioned. Creating a .bzrignore file without\n"
2226
1869
"the use of the ignore command will require an explicit add command."
2227
1870
msgstr ""
2228
 
"Pokud soubor .bzrignore neexistuje, příkaz ignore ho\n"
2229
 
"vytvoří a přidá do něj zadané soubory nebo vzory.\n"
2230
 
"Příkaz ignore ho také automaticky opatří  verzí.\n"
2231
 
"Vytvoření souboru .bzrignore bez použití příkazu\n"
2232
 
"vyžaduje výslovné zadání příkazu add."
2233
1871
 
2234
 
#: bzrlib/builtins.py:3119
 
1872
#: breezy/builtins.py:3117
2235
1873
msgid ""
2236
1874
"To remove patterns from the ignore list, edit the .bzrignore file.\n"
2237
1875
"After adding, editing or deleting that file either indirectly by\n"
2238
1876
"using this command or directly by using an editor, be sure to commit\n"
2239
1877
"it."
2240
1878
msgstr ""
2241
 
"Pro odstranění vzorů ze seznamu ignorování upravte soubor\n"
2242
 
". bzrignore. Po přidání, úpravě nebo smazání tohoto souboru\n"
2243
 
"buď použitím tohoto příkazu nebo přímo pomocí editoru\n"
2244
 
"se ujistěte, že ho odevzdáte."
2245
1879
 
2246
 
#: bzrlib/builtins.py:3124
 
1880
#: breezy/builtins.py:3122
2247
1881
msgid ""
2248
1882
"Bazaar also supports a global ignore file ~/.bazaar/ignore. On Windows\n"
2249
1883
"the global ignore file can be found in the application data directory as\n"
2251
1885
"Global ignores are not touched by this command. The global ignore file\n"
2252
1886
"can be edited directly using an editor."
2253
1887
msgstr ""
2254
 
"Bazaar také podporuje globální soubor ignorování ~/.bazaar/ignore.\n"
2255
 
"Ve Windows může být nalezen v adresáři dat aplikací například\n"
2256
 
"C:\\Documents and Settings\\<uživatel>\\Application Data\\Bazaar\\2.0\\"
2257
 
"ignore.\n"
2258
 
"Globální ignorování nejsou zasažna tímto příkazem. Soubor může být upraven\n"
2259
 
"přímo pomocí editoru."
2260
1888
 
2261
 
#: bzrlib/builtins.py:3130
 
1889
#: breezy/builtins.py:3128
2262
1890
msgid ""
2263
1891
"Patterns prefixed with '!' are exceptions to ignore patterns and take\n"
2264
1892
"precedence over regular ignores.  Such exceptions are used to specify\n"
2265
1893
"files that should be versioned which would otherwise be ignored."
2266
1894
msgstr ""
2267
 
"Vzory, které před sebou mají '!' jsou výjimky vzorů ignorování a\n"
2268
 
"mají přednost před normálními ignorováními. Takové výjimky jsou\n"
2269
 
"použity pro určení souborů, které by měly být s verzí a které by\n"
2270
 
"v jiných případech byly ignorovány."
2271
1895
 
2272
 
#: bzrlib/builtins.py:3134
 
1896
#: breezy/builtins.py:3132
2273
1897
msgid ""
2274
1898
"Patterns prefixed with '!!' act as regular ignore patterns, but have\n"
2275
1899
"precedence over the '!' exception patterns."
2276
1900
msgstr ""
2277
 
"Vzory, které před sebou mají '!!' jsou normální vzorce ignorování\n"
2278
 
"ale mají přednost před vzorci výjimek s '!'."
2279
1901
 
2280
 
#: bzrlib/builtins.py:3137
 
1902
#: breezy/builtins.py:3135
2281
1903
msgid ""
2282
1904
":Notes: \n"
2283
1905
"    \n"
2284
1906
"* Ignore patterns containing shell wildcards must be quoted from\n"
2285
1907
"  the shell on Unix."
2286
1908
msgstr ""
2287
 
":Poznámky: \n"
2288
 
"    \n"
2289
 
"* vzory ignorování obsahující zástupné znaky prostředí musí být\n"
2290
 
"  v Unix zadávány v uvozovkách."
2291
1909
 
2292
 
#: bzrlib/builtins.py:3142
 
1910
#: breezy/builtins.py:3140
2293
1911
msgid ""
2294
1912
"* Ignore patterns starting with \"#\" act as comments in the ignore file.\n"
2295
1913
"  To ignore patterns that begin with that character, use the \"RE:\" prefix."
2296
1914
msgstr ""
2297
 
"* vzory ignorování začínající s \"#\" se chovají jako komentáře v souboru "
2298
 
"ignorování.\n"
2299
 
"  Pro ignorování vzorců, které začínají tímto znakem, použijte předponu "
2300
 
"\"RE:\"."
2301
1915
 
2302
 
#: bzrlib/builtins.py:3145
 
1916
#: breezy/builtins.py:3143
2303
1917
msgid ""
2304
1918
":Examples:\n"
2305
1919
"    Ignore the top level Makefile::"
2306
1920
msgstr ""
2307
 
":Příklady:\n"
2308
 
"    Ignorování souboru Makefile v nejvyšší úrovni::"
2309
 
 
2310
 
#: bzrlib/builtins.py:3148
2311
 
msgid "        bzr ignore ./Makefile"
2312
 
msgstr "        bzr ignore ./Makefile"
2313
 
 
2314
 
#: bzrlib/builtins.py:3150
 
1921
 
 
1922
#: breezy/builtins.py:3146
 
1923
msgid "        brz ignore ./Makefile"
 
1924
msgstr ""
 
1925
 
 
1926
#: breezy/builtins.py:3148
2315
1927
msgid "    Ignore .class files in all directories...::"
2316
 
msgstr "    Ignorovat soubory .class ve všech adresářích...::"
2317
 
 
2318
 
#: bzrlib/builtins.py:3152
2319
 
msgid "        bzr ignore \"*.class\""
2320
 
msgstr "        bzr ignore \"*.class\""
2321
 
 
2322
 
#: bzrlib/builtins.py:3154
 
1928
msgstr ""
 
1929
 
 
1930
#: breezy/builtins.py:3150
 
1931
msgid "        brz ignore \"*.class\""
 
1932
msgstr ""
 
1933
 
 
1934
#: breezy/builtins.py:3152
2323
1935
msgid "    ...but do not ignore \"special.class\"::"
2324
 
msgstr "    ...ale neignorovat \"special.class\"::"
2325
 
 
2326
 
#: bzrlib/builtins.py:3156
2327
 
msgid "        bzr ignore \"!special.class\""
2328
 
msgstr "        bzr ignore \"!special.class\""
2329
 
 
2330
 
#: bzrlib/builtins.py:3158
 
1936
msgstr ""
 
1937
 
 
1938
#: breezy/builtins.py:3154
 
1939
msgid "        brz ignore \"!special.class\""
 
1940
msgstr ""
 
1941
 
 
1942
#: breezy/builtins.py:3156
2331
1943
msgid "    Ignore files whose name begins with the \"#\" character::"
2332
 
msgstr "    ignorovat soubory, jejichž název začíná znakem \"#\"::"
2333
 
 
2334
 
#: bzrlib/builtins.py:3160
2335
 
msgid "        bzr ignore \"RE:^#\""
2336
 
msgstr "        bzr ignore \"RE:^#\""
2337
 
 
2338
 
#: bzrlib/builtins.py:3162 bzrlib/builtins.py:3166
 
1944
msgstr ""
 
1945
 
 
1946
#: breezy/builtins.py:3158
 
1947
msgid "        brz ignore \"RE:^#\""
 
1948
msgstr ""
 
1949
 
 
1950
#: breezy/builtins.py:3160 breezy/builtins.py:3164
2339
1951
msgid "    Ignore .o files under the lib directory::"
2340
 
msgstr "    Ignorovat soubory .o v adresáři lib::"
2341
 
 
2342
 
#: bzrlib/builtins.py:3164
2343
 
msgid "        bzr ignore \"lib/**/*.o\""
2344
 
msgstr "        bzr ignore \"lib/**/*.o\""
2345
 
 
2346
 
#: bzrlib/builtins.py:3168
2347
 
msgid "        bzr ignore \"RE:lib/.*\\.o\""
2348
 
msgstr "        bzr ignore \"RE:lib/.*\\.o\""
2349
 
 
2350
 
#: bzrlib/builtins.py:3170
 
1952
msgstr ""
 
1953
 
 
1954
#: breezy/builtins.py:3162
 
1955
msgid "        brz ignore \"lib/**/*.o\""
 
1956
msgstr ""
 
1957
 
 
1958
#: breezy/builtins.py:3166
 
1959
msgid "        brz ignore \"RE:lib/.*\\.o\""
 
1960
msgstr ""